Kopřivnice má dobrou finanční kondici, dokonce získala ocenění

Ilustrační foto: T. Branda.

KOPŘIVNICE – Město získalo ocenění, které vychází z výsledků srovnávacího průzkumu finanční kondice měst a obcí.

Hodnocení finančního zdraví měst a obcí se děje v rámci Benchmarkingové iniciativy 2005 – neformálního sdružení obcí, která má za cíl zvyšovat kvalitu měst a obcí.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

„Nejvyšší hodnocení je oceněním dlouhodobé práce celé radnice, ale především odboru financí, který si zaslouží poděkování. K tvorbě rozpočtu přistupujeme vždy zodpovědně s péčí řádných hospodářů. I v letošním roce, kdy díky daňovým změnám čelíme velkému propadu rozpočtových příjmů, zatím nebylo nutné provádět žádné škrty a omezovat plánované investice. Čeká nás několik velkých akcí, mezi kterými nelze nevzpomenout rekonstrukci centrální zóny města či výstavbu splaškové kanalizace v místních částech Vlčovice a Mniší,“ dodal starosta Miroslav Kopečný.

Hodnocení vzájemně srovnává na 55 agend a vyhodnocuje až sedm set ukazatelů. Vyhodnocují se například lhůty splácení závazků, schopnost generovat nové zdroje a další doplňkové ukazatele.