Obyvatelé osady Hajská se dočkají vodovodu. Známe podrobnosti!

ilustrační foto (zdroj Novinykraje.cz)

STRAKONICE – Obyvatelům osady Hajská se v příštím roce v jednom ohledu uleví. Alespoň co se týká zásobování vody. Ta se především v letních měsících dlouhodobě potýká s nestabilním zdrojem vody, a to co do kvality, tak i množství. Město se proto rozhodlo v této osadě vybudovat vodovod.

V Hajské využívají jako zdroj vody kopanou studnu, ta ale mnohdy nestačí zásobovat obyvatele, a tak nezbývalo než studnu doplňovat provizorním napojením z úpravny vody Hajská. „Z dlouhodobého hlediska bylo takové řešení neudržitelné, a proto se rozhodlo vedení města přistoupit k vybudování nového vodovodu,“ uvedla mluvčí města Markéta Bučoková.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Akce bude zahrnovat vybudování vodovodu včetně technologického vybavení, čerpací stanice, vodovodní přípojky a veřejného osvětlení.

Výstavba vodovodu řeší celý vodovodní řad a vodovodní přípojky pro všechny nemovitosti v osadě Hajská. V úpravně vody je pak počítáno s osazením automatické tlakové stanice, která bude udržovat požadovaný hydrostatický přetlak ve vodovodním potrubí.

Projektová dokumentace veřejného osvětlení řeší osazení 23 nových LED svítidel se stožáry o výšce 6 a 7 metrů. Stávající svítidla budou demontována, a to včetně nadzemních kabelů. Nové kabelové vedení bude uloženo do země v souběhu s vodovodem.

„Stavba bude provedena v jedné etapě a s realizací se počítá v průběhu roku 2021 a 2022,“ upřesnila Bučoková. Investice předpokládá náklady okolo 6 800 000 korun (bez DPH). Ty budou plně hrazeny z rozpočtu města.