Rodinám seniorů pomůže nová odlehčovací péče v Telči

Foto: SeneCura SeniorCentrum Telč

TELČ – V Kraji Vysočina funguje od ledna nová sociální služba pro seniory a jejich rodiny. Telčské SeniorCentrum zavedlo pobytovou odlehčovací službu, která v případě potřeby zajistí veškerou péči o klienta a dočasně tak nahradí péči rodinnou.

SeneCura SeniorCentrum Telč vyčlenilo pro odlehčovací službu 8 lůžek. Jsou určena osobám starším 55 let, kteří mají sníženou soběstačnost, ať už z důvodu věku nebo zdravotního či chronického onemocnění. Rodiny tak naleznou pomoc zejména ve chvílích, kdy z důvodu nepříznivého stavu seniora nelze využít terénní nebo ambulantní služby.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Trvalá péče o člena rodiny v domácím prostředí je vysoce náročná po fyzické i psychické stránce, proto je o odlehčovací službu velký zájem. Nejčastěji na čtrnáct dnů až tři měsíce, kdy si mohou pečující odpočinout, načerpat síly a vyřešit osobní záležitosti s vědomím, že je o jejich rodinného příslušníka postaráno na profesionální úrovni,“ vysvětluje ředitelka telčského domova SeneCura Marika Krejčí.

Díky pozitivnímu trendu pečovat o seniory v domácím prostředí, poptávka po odlehčovací službě roste. Nabídka těchto služeb je však zatím nedostačující, v současné době ji u nás nabízí na 330 zařízení. SeniorCentrum v Telči je tak po Kolíně, Terezíně, Liberci a Hradci Králové již pátým domovem ze sítě SeneCura, které tuto péči klientům nabízejí.