Už za pár dní začne odkanalizování části Havířova

Ilustrační foto: K. Bílková.

HAVÍŘOV – Již za pár dní začne projekt za 42 milionů korun, bude se budovat kanalizace městské části Důlňák.

Na konci února by měla začít plánovaná svatba, která potrvá až 16 měsíců a zahrnuje 3 300 metrů gravitační splaškové stoky a výtlak splaškových vod.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

„Stavba představuje výstavbu splaškové kanalizace zahrnující gravitační splaškové stoky v celkové délce 3 300 metrů, jeden výtlak splaškových vod celkové délky 790 metrů a jednu čerpací stanici, ze které budou splašky přečerpávaný do kanalizace sousední obce Šenov, odkud budou odtékat na centrální čističku odpadních vod. Součástí stavby je též vybudování 76 kusů veřejných částí kanalizačních přípojek celkové délky 245 metrů k napojovaným nemovitostem. V rámci stavby bude následně provedena oprava povrchů komunikací a zpevněných ploch,“ doplňuje náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Majitelé nemovitostí v dotčené oblasti Důlňák budou vyzváni k podepsání smlouvy o výstavbě a financování kanalizačních přípojek projektovou společností Igea, stavbu má zhotovit společnost Staspo.