Kroměřížské „základky“ se rodičům představí formou virtuálních prohlídek a konzultací

Ilustrační foto

KROMĚŘÍŽ – Místo klasických dní otevřených dveří nabídnou kroměřížské základní školy rodičům svých budoucích žáků náhradní způsob, jak se s prostředím školy seznámit. Využít budou moct virtuálních prohlídek nebo si naplánovat individuální návštěvu a konzultaci. Otazník visí i nad podobou zápisů letošních prvňáčků.

Základní škola, Komenského náměstí 440 vzhledem k epidemické situaci byla nucena zrušit dny otevřených dveří plánované na začátek měsíce února. „Zájemcům o seznámení se s prostředím školy nabízíme individuální prohlídku školy s omezením vždy na členy jedné rodiny,“ uvedl ředitel školy Milan Budín. Termín je možné si domluvit přímo u ředitele školy na telefonním čísle 727 956 651 nebo e-mailem na reditel@zskomenskeho.cz.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

ZŠ Oskol nabídne na svých stránkách video o škole. „Pokud to ale bude možné, rádi bychom umožnili rodičům budoucích prvňáčků individuální konzultace ve středu 7. dubna od 14 do 17 hodin. Budou určeny pro zákonné zástupce, kteří potřebují prodiskutovat specifické situace související se vstupem dětí do školy, poradit se ohledně volby třídy se zaměřením, nebo projednat speciální vzdělávací potřeby svých dětí,“ sdělila ředitelka školy Hana Ginterová. I v příštím školním roce Oskol otevírá kromě běžné třídy také třídu s prvky Montessori pedagogiky a pro sportovně nadané děti třídu se zaměřením na všeobecnou sportovní přípravu.

Základní škola Slovan každoročně plánuje různorodé aktivity, které mají za cíl seznámit budoucí žáčky se školním prostředím, ať už je to cvičný zápis, návštěvy dětí a rodičů v prvních třídách, velikonoční jarmark či den otevřených dveří. „Uspořádání zmíněných aktivit se letos bude odvíjet od aktuální covidové situace a konkrétní termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy,“ řekl ředitel školy David Klimek. Pokud nic z toho nebude možné, připravuje se virtuální prohlídka školy. Další informace lidé najdou na webových stránkách školy, kde je i bohatá fotogalerie.

Základní škola U Sýpek chystá den otevřených dveří ve virtuální podobě, a to ve čtvrtek 18. března v on-line prostředí MS Teams. Rodiče tu získají informace o zápisu do první třídy, o vzdělávacím programu školy a jeho nástavbě. Čeká je i on-line poradna týkající se školní zralosti budoucích prvňáčků. Bližší informace a instrukce k připojení budou od března zveřejněny na webových stránkách školy. „Nabízíme kvalitní výuku v klidné atmosféře menší školy, výuku anglického jazyka od první třídy s mnoha výhodami, zajímavé mimoškolní aktivity, moderní učebny vybavené digitálními technologiemi a novými pomůckami,“ přiblížila ředitelka školy Eva Šílová.

Základní škola Zachar nabízí rodičům budoucích prvňáčků možnost nahlédnout do prostor školy a absolvovat konzultace s pedagogy a vychovatelkami prvních tříd, a to 26. března od 15 do 17.30. „On-line prezentace školy bude k dispozici na našich webových stránkách v průběhu března a bude představovat specifika výběrové jazykové třídy a logopedické třídy, ukázky z výuky, projektů a činnosti kroužků, zdravé výživy a školních akcí. Informace pro prvňáčky jsou samozřejmostí,“ poznamenala ředitelka ZŠ Zachar Petra Fečková.

Specifické postavení mezi kroměřížskými „základkami“ má ZŠ Zámoraví, jde totiž o prvostupňovou školu. „Nabízíme kvalitní výuku žáků dle vzdělávacího programu Škola pro děti, nadstandardní vybavenost, příjemné rodinné prostředí a individuální přístup, rozšířenou výuku anglického jazyka a pestrou nabídku kroužků. Po ukončení 5. ročníku si mohou žáci zvolit přestup na jakoukoli z kroměřížských základních škol, případně studium na gymnáziu,“ představila školu ředitelka Ivana Uherková. Na virtuální prohlídku se rodiče mohou vydat na webových stránkách školy.

Zápisy do prvních tříd základních škol se letos týkají dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015. Rodiče je mohou zapsat do kterékoliv školy. „Pokud aktuální situace umožní, aby se zápisy konaly prezenční formou, tedy v podobě, na niž jsou občané zvyklí, budou se konat 13. a 14. dubna. V případě, že tento způsob nebude možný, budeme my i jednotlivé školy informovat rodiče o podmínkách, způsobu i termínu zápisu v jiné podobě,“ uvedl vedoucí odboru školství kroměřížské radnice Jiří Pánek.