Někdo kácel dřeviny v Orlové, město případ šetří

Foto: Stachurová, město Orlová.

ORLOVÁ – Město šetří nepovolené kácení dřevin z 11. února. Město upozorňuje občany, že pokud chtějí kácet dřeviny, musí postupovat dle zákona.

O povolení ke kácení není třeba žádat například, pokud se jedná o stromy do obvodu 80 centimetrů a výšky do 130 centimetrů nad zemí anebo například ovocné dřeviny na zastavěném území či dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

„Zároveň informujeme občany, kteří si všimnou, že v jejich okolí dochází ke kácení dřevin, že je možno si ověřit, zda je toto kácení povolené přímo u orgánu ochrany přírody (tj. odboru výstavby a životního prostředí) u Ing. Kollárové, 596 581 720, lucie.kollarova@muor.cz,“ dodává vedoucí oddělení životního prostředí Kateřina Stachurová.

Na ulici Polní ale nenastala žádná z uvedených skutečností, při kterých není nutno žádat o povolení ke kácení. Městský úřad proto zjišťuje, kdo stromy pokácel. Radnice zjistila, že kácení na ulici Polní bylo provedeno bez patřičného povolení. Nyní se můžete podívat na fotografii z místa události.