V olomoucké fakultce se covidoví pacienti setkávají se svými blízkými přes tablet

OLOMOUC – Paní Věra Štěpaníková musela být na začátku roku hospitalizována na covidovém oddělení jednotky intenzivní péče (JIP) I. interní kliniky – kardiologické Fakultní nemocnice (FN) Olomouc. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a zpřísněným epidemiologickým opatřením včetně zákazu návštěv se tak nemohla stýkat se svou dcerou, ani osobně vídat svou vnučku, která navíc žije v Anglii a čeká miminko. Pomocí moderní technologie poskytnuté pracovníky Národního telemedicínského centra (NTMC) při FN Olomouc se však celá rodina mohla „potkávat“ a povídat si prostřednictvím tabletu.

S nápadem zprostředkovat pacientům hospitalizovaným ve vážném stavu s onemocněním covid-19 kontakt s jejich blízkými pomocí audiovizuální techniky přišla koordinátorka klinických hodnocení Oddělení vědy a výzkumu Fakultní nemocnice Olomouc  Eva Součková. „Mému manželovi zemřela na covidovém oddělení v Šumperku babička a vzhledem k aktuální situaci jsme se s ní nemohli ani rozloučit. To mě přivedlo k této myšlence, kterou jsem přednesla panu profesoru Martinu Hutyrovi, jenž je na I. interní klinice vedoucím lékařem oddělení JIP pro pacienty s COVID-19. Pan profesor rád souhlasil, takže jsem od listopadu loňského roku začala na toto oddělení docházet a nejprve telefonicky propojovat hospitalizované pacienty s jejich příbuznými,“ popisuje Eva Součková.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

A protože při I. interní klinice – kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc působí Národní telemedicínské centrum, nezůstalo dlouho jen u prostého audiokontaktu přes mobilní telefon. „Využili jsme aplikaci, kterou již s úspěchem používáme pro vzdálený kontakt mezi pacientem a ošetřujícím lékařem a přes tablet tak nyní mohou pacienti se svými nejbližšími komunikovat i obrazem. Výhodou proti běžně rozšířeným konferenčním aplikacím je mimo jiné to, že se k videokonferenci může zároveň propojit i více lidí z různých míst. Technická stránka řešení je ale zcela marginální oproti osobní iniciativě Evy Součkové, která má srdce na správném místě a za jejíž lidské nasazení, pomoc všem okolo a nezdolný optimismus jsme všichni moc vděční,“ zdůrazňuje projektový pracovník NTMC Michal Štýbnar s tím, že stejnou technologii využívá pro tytéž účely také Oddělení geriatrie a velmi úspěšně také ambulance srdečního selhání na I. interní klinice – kardiologické FN Olomouc.

Pomocí tabletu a aplikace se může na dálku se svou dcerou a vnučkou vídat i Věra Štěpaníková z Přáslavic. „Je to opravdu skvělé, pomáhá mi to i v mém boji s nemocí. Vnučka má v Londýně každým dnem rodit, takže se těším na pravnučku a jsem ráda, že s nimi mohu aspoň takto být,“ pochvalovala si při své hospitalizaci paní Štěpaníková. Za tři měsíce, během nichž Eva Součková navštěvuje formou dobrovolné pomoci vždy od 13 do 15 hodin oddělení JIP I. interní kliniky, zde vzdáleně propojila více než čtyři desítky rodin, které by vzhledem k nařízenému plošnému zákazu návštěv neměly šanci se v průběhu hospitalizace potkat. „Denně navštívím přibližně deset pacientů. Možnost vzdáleného připojení rádi využívají všichni oslovení. Někdy takto rodina na dálku komunikuje i se svým blízkým  v umělém spánku, na nějž mluví přes telefon nebo tablet. Jindy mohou pacienti díky svému lepšímu zdravotnímu stavu volat příbuzným sami. Také oni však ocení přímý sociální kontakt, nosím jim třeba noviny nebo chlebíčky,“ usmívá se Eva Součková.