Videopřenos z místa nehody jsou prodloužené uši a oči záchranáře

Z místa nehody
Tréning zásahu v místě nehody motorkáře

Online video z místa neštěstí pomůže lépe připravit posádku sanitky na zásah. Nová technologie tak doplní standardní proces volání na linku 155 nebo kontaktování zdravotníků prostřednictvím aplikace Záchranka. O komentář jsme požádali tvůrce obou aplikací, Ing. Filipa Maleňáka.

Když aplikace Záchranka před lety vznikla, bylo jedním z hlavních kritérií zavolat si co nejjednodušeji pomoc. Jak moc se filozofie aplikace změnila?

Filip Maleňák
Ing. Filip Maleňák, nestor aplikace Záchranka

Základní filozofie zůstala stejná, cílem aplikace Záchranka stále je chránit životy svých uživatelů. Už to ale neděláme jen pomocí nouzového tlačítka, které přivolá zdravotnickou záchrannou službu a u toho odešle GPS a další pacientské údaje.

Kolik má dnes Záchranka uživatelů?

Přes 1 300 000.

Přesná lokalizace místa, odeslání pacientských údajů byl základ. Co umí aplikace Záchranka dnes?

Jedním stiskem tlačítka nyní zahajujete celý řetězec procesů. Od aktivace záchranné služby až po horskou a vodní záchrannou službu, jste-li na horách nebo u vody. Aplikace dnes odešle nejen přesnou polohu volajícího, jeho jméno a příjmení a informace o zdravotním stavu, alergiích, užívaných lécích, ale také kontakty na jeho blízké. Jinak řečeno vše, co si uživatel v aplikaci vyplnil. Zároveň je třeba dodat, že všechny tyto osobní informace nejsou uloženy nikde mimo samotný telefon volajícího. Přenášejí se až stiskem nouzového tlačítka, a to přímo na dispečink záchranné služby. Tam jsou chráněny stejně jako veškeré informace, které sdělí volající po telefonu při klasickém volání na linku 155. Současně s údaji o volajícím však odchází i informace o stavu baterky v jeho telefonu nebo síle signálu a dostupnosti připojení k internetu.

Ne každý si na první pomoc třeba u dopravní nehody troufne. Když už není jiná možnost, potřebuje srozumitelný návod…

Obavy jsou pochopitelné, je to krizová situace. Nicméně zachránci nemusí mít strach, podpora operátorů a operátorek tísňové linky v České republice je na velmi profesionální úrovni. Pokud člověk neví, jak postupovat, na dálku mu poradí, stačí následovat jejich instrukce. V aplikaci Záchranka také mohou zachránci a zachránkyně najít interaktivní návod, který je rychlými dotazy provede kardiopulmonální resuscitací, tedy masáží srdce, součástí je i metronom, který udává tempo srdeční masáže. Aplikace obsahuje i další návody první pomoci, ale ty jsou spíše pro chvíle, kdy se nic neděje a člověk má čas studovat, co by v případě nouze dělal.

Jaké další funkce aplikace Záchranka má?

Lokátor, který ukáže nejbližší pohotovosti, pohotovostní lékárny, nebo třeba údaje o umístění defibrilátorů v ČR. Aplikace už také umí uživatele varovat pomocí výstražných upozornění, a to před život či zdraví ohrožujícím stavem v místě jejich bydliště (např. při rozsáhlých požárech, úniku chemikálií apod.) pomocí jednoduchých krátkých oznámení, která se zobrazují na ploše telefonu, tzv. push-notifikací.

Co vedlo k vývoji video přenosu z chytrého telefonu přímo z místa úrazu?

Chtěli jsme dostat oči záchranářů na místo nehody ještě předtím, než dorazí první posádka. Našim cílem bylo dát jim možnost využít videopřenosu a udělat si o situaci na místě úsudek, který pomůže v rozhodování.

V jakých případech videopřenos tedy pomáhá?

Při mimořádných událostech, jakými jsou třeba hromadné dopravní nehody, videopřenos umožní operátorům linky 155 získat přehled o celé situaci. Ti tak mohou volajícímu poradit, jak roztřídit zraněné, komu se věnovat v záchraně jako prvnímu apod. Podle situace na místě také mohou operátoři zvolit odpovídající prostředky, které jsou k záchranné akci nutné. Zda bude potřeba letecká záchranná služba, lékař, nebo sanitka se záchranáři. Dále při telefonicky asistované první pomoci. Operátoři z dispečinku záchranky mohou až do příjezdu posádky na místo lépe navigovat a kontrolovat zachránce. Třeba zda je při srdeční masáži dodržována správná frekvence a hloubka stlačování hrudníku, jestli mají zachránci správně umístěné ruce apod. V případě, že má uživatel v aplikaci Záchranka uvedeno, že je neslyšící, mohou operátoři rovnou zahájit videopřenos, jehož součástí je také chat. Neslyšící tak skrze kameru ukážou, co se stalo, a domluví se prostřednictvím písemného projevu. Při přenosu obrazu přímo do sanitky se již během jízdy mohou záchranáři připravit na to, co je čeká na místě.

Pojďme si to ukázat na konkrétní situaci, třeba právě na té dopravní nehodě…

Funguje to následovně: Člověk volá na tísňovou linku 155 od nehody na dálnici, kde se srazilo několik aut. Co se týče videopřenosů tak nezáleží na tom, zda volá z aplikace nebo klasicky na linku 155. Nicméně volání z aplikace je velkou výhodou, protože je současně přenesena i síla internetového připojení a stav baterie telefonu. Operátor má tedy ihned informace o tom, zda daný uživatel vůbec videohovor může využít. O zahájení videopřenosu totiž rozhodují operátoři a operátorky tísňové linky. Pokud se rozhodnou videopřenos využít, zašlou volajícímu odkaz. Na ten oznamovatel klikne. Pokud má volající připojení k internetu a telefon s kamerou, začne se obraz přenášet. Původní hovor přitom stále běží bez přerušení dál. Videopřenos nepřenáší zvuk, ale pouze obraz a kontinuální polohu volajícího. V rámci spojení je pak možné i to, aby mezi sebou volající se záchranáři chatovali. To využijí právě neslyšící.

Kam se video přenáší?

Na dispečink zdravotnické záchranné služby pouze na pracoviště toho operátora či operátorky, kteří videohovor zahájili, případně pak do sanitky záchranářům jedoucím na místo. Video není nikde ukládáno.

Jak se video a potřebné údaje dostanou k záchranářům do sanitky?

Tuto modalitu zatím testujeme. Téměř všechny posádky krajských záchranek dnes využívají výjezdové tablety. Videopřenos z místa události jsme tak schopni dostat nejen na dispečink, ale i přímo do výjezdového tabletu.

Co vrtulníky jako technické prostředky IZS? Využijí takové video?

Ano, i pro ně může být přínosné, pokud uvidí situaci na místě, mohou např. využít videa k vyhodnocení povětrnostních podmínek na místě, či k vizuální kontrole případného místa přistání.

Běhat s mobilem v ruce u dopravní nehody budou někteří považovat za natáčení senzace pro sociální sítě. Tak to ostatně média berou. Co s tím?

Videopřenosy budou využívány především ve chvílích, kdy bude na místě více zachránců, proto doufáme, že ten, kdo bude případně komunikovat s operátory na lince 155 a bude video přenášet, případně organizovat ostatní zachránce, bude schopen na podobné výtky rychle reagovat. Dost pravděpodobně také bude mít nahlas puštěný hovor se záchranáři, protože nebude moct mít telefon u ucha, když bude natáčet. Takže snad případný kritik natáčení uslyší, že je natáčení žádoucí, přímo od záchranáře.

Kolik případů využití videa zatím evidujete a jaký očekáváte trend v horizontu následujícího půl roku?

Od spuštění video přenosů přes mobil se jedná okolo 100 případů. Záchranáři se s technologií seznamují a zjišťují, jaké má výhody. Doufáme, že do půl roku se videopřenosy plně etablují a záchranáři je budou brát jako další zbraň v záloze, která jim může pomoci vyhrát boj o něčí život.

Pro příklad z praxe jsme zavolali Radka Hese, vedoucího zdravotnického operačního střediska Karlovarského kraje.

Radek Hes
Radek Hes na dispečinku záchranky, kde se scházejí jednotlivé informace z různých kanálů

V kolika případech jste v poslední době využili ke zpřesnění situace videohovor z místa neštěstí?

Od července do listopadu 2020 to bylo v deseti případech. Poměr mezi klasickou komunikací přes telefon a touhle novou formou spočítáno nemáme. Jsme vlastně ještě v takovém pilotním projektu.

V jakých případech nejvíc?

Jsou to úrazy. Figurují tam samozřejmě dopravní a praktické využití videohovoru pro záchrannou službu?nehody, ale video pomohlo také v případě, že novorozenec vdechl cizí předmět a šlo o čas. Hrozilo udušení, celou situaci jsme řešili právě přes videohovor. Je to rychlejší a hlavně názornější pro vyhodnocení situace na místě ještě před příjezdem sanitky.

Co je v případě vyhodnocení videa z místa neštěstí limitující?

Jednak technické prostředky, tedy v první řadě telefon. Musí být chytrý s možností nahrávat video, samozřejmě s připojením k internetu. V domácích podmínkách přes wifi, venku s mobilními daty potřebnými pro přenos obrazu. Z lidského hlediska je to návyk používat mobil nebo tablet i ve stresových situacích.

Můžete popsat situaci, kdy byl videohovor nápomocen při zásahu záchranky?

Jistě. Například 10.9.2020 jsem na dispečinku přijal hovor na lince 155. Jednalo se o dopravní nehodu osobního auta, které skončilo na střeše nedaleko silnice. Zraněn byl senior, který vozidlo řídil. Oznámil to okolo jedoucí řidič, náhodný svědek. Prvotní informace byla, že se jedná o staršího muže, který je sice při vědomí, ale má velké bolesti. Do této chvíle to byl klasický telefonní hovor bez videa.

Co následovalo?

Poslal jsem oznamovateli nehody přes sms link, který následně otevřel, a byli jsme tak ve spojení přes video. Při jeho sledování jsem vyhodnotil obrazovou situaci z místa nehody, požádal o záběry z větší vzdálenosti ohledně dostupnosti místa pro ostatní složky IZS. Stanovili jsme postup do příjezdu sanitky a zároveň jsem takto poskytl první pomoc další osobě, která se nacházela mimo vozidlo.

Takže kombinace klasického a videohovoru. Co říkáte na připravovanou možnost přenosu videa přímo do sanitky zasahující posádky?

To je další krok, od kterého si hodně slibujeme. Záleží ale od pokrytí kraje mobilním signálem. Pomalé připojení nepřenese kvalitně video. V sanitkách odolné tablety jsou, předat link na konferenční hovor není problém.

Narážíte na 5G sítě?

V podstatě stačí 4G, ale když není plnohodnotné teritoriální pokrytí, k dalšímu kroku celoplošně hned tak nedojde. Zatím převažuje kombinace oznámení klasického volání a až následně videa.

No a co aplikace Záchranka jako taková? Jaká data k Vám posílá?

Přesnou polohu, základní informace o člověku, o lécích, které bere a prodělaných závažných chorobách z jeho minulosti. Třeba že je diabetik, že si píchá inzulin a kolik, jaké bere léky třeba na tlak a podobně. Nyní se snažíme, aby aplikace pomohla zranění přímo předcházet a chránila zdraví svých uživatelů. Vzniká tak komplexní nástroj, který pomáhá.