Co se vám v Šumperku líbí? Co byste naopak změnili? Na webu teď můžete vyplnit dotazník

ŠUMPERK – Jak by se měl Šumperk rozvíjet v dlouhodobém horizontu? Na tuto otázku by měl odpovědět nový Strategický plán rozvoje města, na němž se nyní začíná pracovat. Protože tento důležitý dokument vzniká především proto, aby se lidem ve městě žilo lépe, žádá město občany, aby se do jeho tvorby aktivně zapojili.

„Strategický plán je společnou představou města, jeho obyvatel a ekonomických subjektů, jak se má město do budoucna rozvíjet. Dokument vytváří základ pro rozhodování v tom, do čeho je žádoucí investovat nebo ve kterých oblastech je nutné řešit problémy,“ vysvětlila vedoucí oddělení strategického rozvoje města Šumperka Lenka Krobotová. Záměrem města je do tvorby nové strategie zapojit nejen různé skupiny odborníků, významné osobnosti, ale především širokou veřejnost. Ta může pomoci tvůrcům strategického plánu tím, že se zapojí do dotazníkového šetření, které je k dispozici on-line ZDE. Dotazník mohou zájemci vyplnit také na webových stránkách města či na oficiálním městském Facebooku.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

„Aktivní účast v rámci tohoto šetření nám velmi pomůže k vytvoření strategie, jejíž výslednou podobu tak můžete svým názorem ovlivnit. Budeme rovněž rádi za další podněty, myšlenky a vize, které nám v rámci tohoto průzkumu sdělíte,“ sdělila Lenka Krobotová. Pokud to situace a vývoj spojený se současnou pandemií koronaviru dovolí, bude možné tento dotazník vyplnit také v papírové podobě na městské úřadě, turistickém informačním centru a dalších místech, která budou ještě upřesněna. Podněty pro tvorbu strategického plánu budou sbírány také v rámci diskuze odborných pracovních skupin, tematicky zaměřených odborných týmů a veřejných projednávání, o kterých bude město informovat na stránkách Zpravodaje. Město se bude také inspirovat příklady měst, která mají podobný vývoj jako Šumperk.