Svaz měst a obcí se vyjádřil k novele stavebního zákona

Ilustrační foto.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ / CELÁ ČR – Svaz měst a obcí ČR, který sdružuje obce a města v celé republice, vydal vyjádření k novele stavebního zákona. Co si o něm zástupci měst a obcí myslí?

Svaz se vůči novele nevyjadřuje velmi přívětivě, přivítal by, kdyby novela stavebního zákona byla ponechána až nové politické reprezentaci.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

„Odmítáme tento chaotický a nepřehledný způsob přípravy zákona, který zásadně ovlivní stavební činnost v celé republice, takový zákon je nutno projednávat ve standardním legislativním procesu a najít shodu nejen napříč politickým spektrem, ale i mezi dalšími aktéry od stavebníků až po územně samostatné celky,“ upřesňuje předseda svazu a starosta Kyjova František Lukl.

Dle svazu vláda odstupuje od původního záměru a podporuje komplexní pozměňovací návrh, který de facto ničí léta dobře fungující smíšený model správy. S tím svaz nesouhlasí. Dále pak nejsou známy finanční, personální ani věcné dopady novely. Svaz sdružuje na 2 700 měst a obcí napříč republikou, jedná se o celostátní dobrovolnou a nepolitickou organizaci hájící zájmy českých měst a obcí.