Některé jihočeské silnice nižších tříd se letos dočkají oprav. Známe podrobnosti!

ilustrační foto (zdroj shutterstock)

JIHOČESKÝ KRAJ – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje plánuje v letošním roce opravit některé silnice druhých a třetích tříd a také mosty ve vlastnictví Jihočeského kraje. Využije k tomu dotace od Státního fondu dopravní infastruktury ve výši 138 602 905 korun. Předpokládaná hodnota těchto staveb je více jak 203 milionů.

Celkem dvacet záměrů bude v letošním roce realizovat Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Předpokládaná celková hodnota oprav je 203 283 510 korun. „Jsou to silnice druhé a třetí třídy ve vlastnictví kraje. Některé potřebují celkovou rekonstrukci, některé odvodnit a opravit. Součástí je i oprava či rekonstrukce devíti mostů například v Újezdci nebo u Rojic,“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast investic Tomáš Hajdušek.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Zastupitelstvo zároveň schválilo, že příjemcem finančních prostředků od Státního fondu dopravní infastruktury ve výši sto třicet osm milionů šest set dva tisíc devět set pět korun, určených na tyto rekonstrukce, bude právě Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,“ dodal Hajdušek. O financování oprav z rozpočtu Státního fondu dopravní infastruktury se dělí Jihočeský kraj a Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Samotný kraj z fondu letos získá dalších téměř 280 milionů.

Mezi největší investice v tomto roce patří rekonstrukce silnice III/1567 v obci Ločenice za 18 735 000 korun, odvodnění a oprava opěrných zdí podél silnice II/163 na Vyšší Brod za 17 171 000 korun a rekonstrukce opěrných zdí na silnici III/14539 v obci Jaronice za 16 772 000 korun.