Jonestown – pralesní osada měla být rájem, ale stala se smrtící pastí

Jonestown - areál a oběti

Nejdříve do osady Jonestown proudily davy. Pak se ale toto jméno zapsalo do dějin jako místo největší hromadné sebevraždy v dějinách.

Počátek

Jonestown byla pralesní osada v Guyaně, pojmenovaná po Jimu Jonesovi. Co přesně se zde 18. listopadu 1978 odehrálo, se nepodařilo nikdy zcela objasnit, ale byla to tragédie, která nemá v dějinách náboženských sekt obdoby. Hromadnou sebevraždu zde spáchalo více než 900 lidí, mezi nimiž byly i děti.

V Jonestownu žili stoupenci hnutí Peoples Temple – “chrám lidu”, který založil v padesátých letech 20. století Jim Jones. Ten se narodil roku 1931 v chudé rodině v Indianě. Jeho matka mu namluvila, že je Spasitelem, ostatně on sám zjistil, že dokáže zdatně ovlivňovat lidi kolem sebe. V roce 1949 se oženil a v Indianapolisu založil “chrám lidu”. Prosadil světový názor, do kterého zahrnul ideologii všech možných náboženství nebo jiných názorů. Sliboval, že své následovníky zbaví pozemských strastí – a táhly se za ním davy zpočátku především sociálně slabších jedinců, pak i movitější lidé s celými rodinami.

Podivná osada

Opravdu se v jejich očích stal pro ně jakýmsi spasitelem, se kterým se v roce 1974 rozhodli opustit USA a odejít do Guyany. Všichni zde v založené osadě měli žít v rovnosti. Přicházeli sem i další lidé s rodinami a počet obyvatel se rozrůstal, přestože museli žít v jihoamerickém pralese. Samozřejmě přinesli veškerý majetek, ostatně na kontě sekty zůstalo několik milionů dolarů.

Dovedeme si představit, že život v osadě byl ve skutečnosti tvrdý, mezi obyvateli docházelo ke sporům, zkrátka někteří se rozhodli zase odejít. Z reproduktorů se přitom několik hodin denně ozývalo kázání jejich spasitele. Některým lidem se skutečně podařilo odejít, a ti hovořili i o týrání a znásilňování. Vyšlo také najevo, že příslušníci osady, kteří chtěli pryč, byli likvidováni strážním oddílem, takže cesta ven nebyla vůbec jednoduchá.

Delegace

Obraz Jonestownu se ukázal být tak znepokojivým, že v roce 1978 do Guyany přicestoval kongresman Leo Ryan s delegací, s nimi sem přijel i televizní štáb. Na první pohled jakoby bylo vše v nejlepším pořádku – usměvaví lidé i Jones. Tajně se však na Ryana obraceli lidé s prosbou o pomoc. Když se chystal k odjezdu, přidali se k němu ti, kteří byli rozhodnuti osadu opustit. Ozbrojené stráže však byly ve střehu a Ryan byl dokonce napaden nožem. Celá delegace mínila urychleně Guyanu opustit, když vtom na ně na letišti zaútočila skupina ozbrojených mužů – a začala střílet. Řada lidí zahynula, včetně Ryana.

Kolektivní sebevražda

Jonesovi bylo jasné, že to neprojde jen tak. Jeho svět se hroutil. To ho přivedlo k hrozné myšlence – přimět své svěřence k hromadné sebevraždě. Vedla ho k tomu pouze zvrácená vypočítavost nebo skutečně i nějaká bludná představa? To už se nedozvíme. Svolal všechny obyvatele a každému z nich byl podán koktejl z limonády, kyanidu a valia. Dospělí vypili nápoj sami, dětem byl nastříkán do úst. Po několika minutách byli mrtví. Počet obětí byl závratný – 923 lidí, z toho 250 dětí.

Jakmile se celá věc začala vyšetřovat, přišlo se na to, že některé oběti byly zastřeleny, pravděpodobně lidé, kteří chtěli utéct. Několika z nich se to podařilo a ti pak vnesli do celé záležitosti trochu světla, ale nikdo nedokázal říct, jak zahynul sám Jones. Ve spánku měl střelnou ránu, ale zabil se sám nebo byl zastřelen? Dodnes nevíme rozhodně vše.