Vitamín D jako prevence a podpůrná léčba onemocnění COVID-19. Dosavadní poznatky

Ilustrační foto

O důležitosti vitamínu D pro zdraví se začalo hovořit již ve 20. letech minulého století, a to zejména s prevencí tzv. křivice, kdy dochází k měknutí kostí a jejich závažným deformacím. Postupně se však zjišťovalo, že tento vitamín je důležitý nejen pro správnou stavbu kostí, ale také pro naše cévy i srdce a pro správné fungování imunity, včetně její protirakovinné složky. Zatímco u malých dětí se doplňování vitamínu D věnuje patřičná pozornost, v dospělosti se zpravidla příliš nesleduje. Má se za to, že stačí občas vyjít na sluníčko. Dnes se k němu opět obrací pozornost, respektive naděje, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19. Může nás vitamín D chránit před tímto onemocněním?

Déčko a respirační onemocnění

Stále nemáme k dispozici dostatek jednoznačných důkazů, nicméně ukazuje se, že suplementace vitamínu D (tedy jeho doplňování prostřednictvím různých preparátů) může sehrát důležitou roli ve vztahu k onemocnění dýchacích cest, a tedy i k průběhu onemocnění COVID. Pokud by tomu tak skutečně bylo, jednalo by se o velmi efektivní, široce dostupnou a navíc levnou možnost, jak se chránit, zmírnit průběh onemocnění, odlehčit přetíženým nemocnicím a hlavně zachránit lidské životy. Doplněním vitamínu D tedy určitě nic nepokazíme.

Co ukazují studie

Odborná studie Výzkumného centra pro rakovinu v německém Heidelbergu došla k závěru, že přijati pacienti běžně trpěli nedostatkem vitamínu D. Pacienti s jeho nedostatkem se velkou měrou podíleli na úmrtnosti, a to zejména v případě starších pacientů a pacientů s přidruženými onemocněními. Podáváním vitamínu D při léčbě se podařilo významně tuto úmrtnost snížit. Rovněž v  časopise Lancet (patří mezi nejstarší a nejznámější lékařské odborné časopisy) postupně vycházejí články věnující se přínosu vitamínu D v souvislosti s koronavirovou infekcí. Ukazuje se však, že jeho podání musí respektovat určitá pravidla. Například u hospitalizovaných pacientů s jeho významným nedostatkem bylo potřeba podávat jej ve velkých dávkách, a to dříve než došlo k plnému propuknutí infekce, jinak již pozbyl schopnosti zvrátit onemocnění.

Velká Británie a vitamín D

Vláda Velké Británie zveřejnila ke konci loňského roku doporučení pro své obyvatele ohledně doplňování hladiny vitamínu D, a to ve výši 10 µg (mikrogramů), což odpovídá  400 IU (mezinárodním jednotkám) na den v období od října do března. Zároveň lidé s vysokým rizikem onemocnění COVID měli možnost přihlásit se k bezplatnému odběru přípravků obsahujícím vitamin D na čtyři měsíce. Podobnou iniciativu dříve zahájilo také Skotsko.

Mnoho lidí ho má málo, jen to neví

Nedostatkem vitamínu D trpí nejen staří lidé a lidé chronicky nemocní, ale obecně velká část populace. Platí to také pro nás nebo naše slovenské sousedy. Většina lidí však ani neví, že ho má nedostatek, protože se jeho hladina v těle běžně nevyšetřuje.

Komu obecně hrozí nedostatek

Nedostatek vitamínu D hrozí dále také těm, kteří netráví potřebnou dobu venku a nejsou vystaveni slunečnímu svitu (např. lidé v nemocnicích, v seniorských zařízeních, pracující v uzavřených prostorách, děti sedící celý den u počítače). Dále těm, kteří se sice pohybují venku, ale mají zahalenou převážnou část těla. Absorpci vitamínu D ze slunce také snižuje tmavé zabarvení pleti (ať již ovlivněno geneticky nebo silným opálením).

Z uvedeného naneštěstí vyplývá, že protipandemická opatření v podobě dramatického omezení volného pohybu osob venku a nutnost zakrývat si převážnou část obličeje respirátorem bude mít právě v tomto období, kdy konečně po zimě začíná svítit slunce, negativní dopad na přirozený příjem vitamínu D ze slunečního záření, rovněž jako na rozvoj depresí. O tom, kdy ze slunce získáte nejvíce, a naopak nejméně, vitamínu D se dozvíte zde.