KORONAVIRUS: Tři týdny radikálních omezení – pohyb jen na území okresu, uzavřené obchody, školy i MŠ

Zdroj: online vysílání

Česko – S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci vláda rozhodla o třítýdenním tvrdém lockdownu. Zároveň také vyhlásila (bez souhlasu opozice) další nouzový stav, a to na následujících 30 dní.

Podle ministra zdravotnictví Blatného je situace v nemocnicích velmi závažná a v současné době se dostáváme k rizikovým hodnotám hospitalizací na JIP. I v momentě, kdy v platnost vstoupí nová – přísná opatření – je tak třeba počítat s tím, že ještě během příštího týdne se nárůsty nových pacientů s covid-19 budou pohybovat kokem 20 000 denně, příjmy do nemocnic budou stoupat k 700 za den.

Omezení pohybu

Hlavním opatřením, pro které se vláda v boji s novým typem koronaviru rozhodla, je omezení pohybu, resp. snížení mobility obyvatelstva. Počínaje pondělím tak bude pohyb možný jen v rámci jednotlivých okresů, vycházky pak dokonce jen na území obcí. Venčení psů v noci bude umožněno jen do 500 metrů od bydliště. „Ze všech rovnic vychází, že pokud chceme nížit mezilidské kontakty, musíme snížit mobilitu. Dohodli jsme se, že omezení nastavíme tak, že lidem zakážeme opouštět území okresu, budeme občany přesvědčovat, aby tři týdny okres neopouštěli,“ uvedl ministr vnitra Hamáček s tím, že opět budou platit určité výjimky – tedy cesta do práce, péče o blízkou osobu, k lékaři apod., vše by dle jeho slov mělo být uvedeno na webu ministerstva vnitra (mvcr.cz), a to včetně formuláře, který poslouží k sepsání čestného prohlášení pro tyto cesty (lze jej však sepsat i na papír, pokud lidé doma nemají tiskárnu). Jak ale Hamáček dodal, „klíčovou prosbou je, aby všichni ty následující tři týdny zůstali doma, pokud už musí domov opustit a jet mimo okres, budeme vyžadovat zdůvodnění cesty, v případě cest do zaměstnání potvrzení zaměstnavatele, v dalších výjimkách jsme šli francouzskou cestou a požadujeme od občanů čestné prohlášení, kde bude uvedeno, za jakým účelem okres opouští – to pak může kontrolovat policie při namátkových kontrolách.“

Podle ministra Blatného jsou pak dostupná data, že existuje korelace mezi zvýšenou mobilitou a rostoucím reprodukčním číslem R. Cílem třítýdenní uzávěry tak je obrátit křivku nárůstu nových případů směrem dolů, což je dle slov Blatného „ultimativní cíl.“

Omezení maloobchodu

Omezení se kromě volného pohybu osob dotknou také maloobchodu, vláda totiž redukovala stávající výjimky, např. se znovu uzavřou prodejny s dětským oblečeným a obuví. V provozu konkrétně zůstanou prodejny potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, drogerie, lékárny, prodejny krmiv, potřeby pro zvířata, prodejny s brýlemi a kontaktními čočkami, trafiky, prodejny osiv a sadby, zahradnické potřeby, prodejny jízdenek, květin, domácích potřeb, dále v provozu zůstanou servisy, pohřební služby, myčky bez obsluhy, taxi služby, smluvní přeprava osob, psychodiagnostická zařízení, umožněno bude také vyzvedávání zboží a zásilek.

Uzavření škol, MŠ a další pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest

Jak doplnil ministr zdravotnictví Blatný, řada krizových opatření se dále prodlužuje, došlo však také k řadě změn, např. nošení ochranných prostředků – od 1. března bude nově platit, že v zastavěném území obce bude potřeba minimálně chirurgická rouška, a to bez ohledu na to, jak je člověk daleko od někoho jiného. Na veřejně přístupných místech mimo obce bude povinnost mít roušku při přítomnosti 2 a více lidí a k 1. březnu také končí možnost používat místo respirátoru FFP2 dvě roušky.

Jelikož vládní tiskové konference se neúčastnil ministr školství Plaga, o kompletním uzavření škol, mateřských školek i dětských skupin informoval také Blatný, a to s tím, že jedinou výjimkou budou školy a školky při zdravotnických zařízeních a ty, které jsou určené pro osoby, které pracují v rámci IZS.

Dohled nad opatřeními?

Jak dodal ministr vnitra Hamáček, cílem žádného z opatření není nikoho šikanovat, ale policie bude na jejich dodržování masivně dohlížet, nasazeno bude i na 5 000 vojáků. „Budeme se snažit, aby si lidé uvědomili, jak závažný ten problém je, ale nechceme nikoho trápit, věříme, že většina lidí bude spolupracovat,“ uvedl s tím, že policie nebude lidem nijak ztěžovat život, ale měla by být spíše ku pomoci. Jak potom Hamáček uzavřel, „zůstaňte doma, pomozte našim zdravotníkům. My věříme, že tato opatření zaberou. Předem bych chtěl poděkovat všem, kdo to dodržovat budou. Je to cesta, jak tu epidemii společně zvládnout, věřím, že už je to cílová rovinka a s prvními paprsky léta si oddychneme.“