Pozor na kontroly! Policie se zaměří na dodržování vládních opatření

PLZEŇSKÝ KRAJ – Policie na území Plzeňského kraje se bude po dobu minimálně tří týdnů věnovat kontrolám nových vládních opatření. Každý den je bude provádět okolo 250 policistů.

Ti budou z řad služby pořádkové a dopravní policie, cizinecké policie, služby kriminální policie a vyšetřování, zapojí se i kolegové ze školního policejního střediska v Domažlicích apod. Od úterního rána na plnění úkolů policie budou spolupracovat i příslušníci Armády České republiky a celní správy. V Plzeňském kraji se bude jednat konkrétně o 80 vojáků a 20 celníků. Z toho počtu pak bude polovina příslušníku Celní správy České republiky vykonávat svou činnost na dálnici D5.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Kontroly se kromě dodržování nových krizových opatření budou týkat i dodržování nových mimořádných opatření. V tomto případě se jedná o používání ochranných prostředků k zakrytí horních cest dýchacích. V zastavěném území obce je nutné používat alespoň zdravotnickou roušku, ve vybraných zařízeních či ve vozidle s jinou osobou (mimo členů jedné domácnosti) respirátor. „Kontroly budeme provádět namátkovou formou se zaměřením na hlavní silniční tahy na hranicích okresů, a to zejména ve frekventovaném čase příjezdu a odjezdu do zaměstnání,” prozrazuje policejní mluvčí Pavla Burešová.

Na dálnici D5 se bude policie soustředit na sjezdy a nájezdy, situace bude monitorována i z mobilních hlídek. „Dle místní znalosti budeme pozornost věnovat i místům s vyšší koncentrací osob, vlakovým a autobusovým nádražím či centrům měst. Hlídky budou mít svá pevná stanoviště, ale budou se také flexibilně pohybovat po daném teritoriu. Zaměřovat se budeme i na mobilitu osob v rámci okresu,“ dále uvádí policejní mluvčí Pavla Burešová.

Při cestě do zaměstnání při překročení hranice okresů bude třeba předložit policistům písemné potvrzení od zaměstnavatele. „Jsme si vědomi toho, že v prvních dnech nebudou všichni na tuto povinnost připraveni, a proto budeme v tomto ohledu zpočátku shovívavější. Následně však budeme předložení písemného potvrzení ze strany zaměstnavatele vyžadovat. Zařiďte si tedy v co možná nejkratší době od zaměstnavatele písemné potvrzení, případně u sebe mějte pracovní smlouvu, průkaz zaměstnance apod.,” doporučuje policejní mluvčí.

V ostatních případech, pokud dojde k překročení hranice okresu, bude třeba předkládat písemné čestné prohlášení. „Co se týká pohybu v okrese, kde žijete, stačí nám pouze ústní prohlášení k účelu vaší cesty. Chtěli bychom vás proto požádat o součinnost a zodpovědný přístup. Neohrožujte sebe ani ostatní, snižte svou mobilitu na minimum a neobcházejte tato platná opatření. Respektujte je především kvůli sobě a všem našim spoluobčanům. Předem za vaši spolupráci děkujeme,“ uzavírá policejní mluvčí Pavla Burešová.

Zdroj: PČR