Jak probíhají policejní kontroly v Libereckém kraji?

LIBERECKÝ KRAJ – Od nedělní půlnoci se na důležitých komunikacích v celém Libereckém kraji objevily policejní hlídky, které začaly kontrolovat, zda lidé dodržují nová protiepidemická opatření omezující volný pohyb mezi okresy.

Téměř 200 policistů v kraji je na zhruba 150 stanovištích a dalších několik desítek mobilních hlídek se věnuje kontrolám na autobusových, vlakových nádražích či kontroly tramvají a také obchodních center. Umístění stanovišť se průběžně mění. Na méně frekventovaných silnicích se policisté budou objevovat nahodile a podle vlastní místní znalosti.

Staňte členy FB skupiny Život v Libereckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Kontroly policisté zaměřují na dodržování opatření ve třech oblastech:

  • omezení pohybu osob
  • ochrany dýchacích cest
  • omezení maloobchodu a služeb

Policisté kontrolují pohyb jak mezi okresy, tak i uvnitř okresů.

Co se týče cestování mimo okres, kde občan bydlí, platí 11 výjimek. Při kontrole policisté vyžadují písemné potvrzení, že občan některou z nich splnil. Například k cestám do zaměstnání je zapotřebí potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz, k jiným cestám například čestné prohlášení či doklad s uvedením důvodu. Při cestách v rámci okresu nemusí mít člověk potvrzení písemně. Tyto výjimky lze uplatnit ústním prohlášením. V prvních dnech byli policisté k občanům benevolentnější a tolerovali i potvrzení či dokumenty v elektronické podobě. „Od poloviny týdne již budou policisté však vyžadovat pouze písemné potvrzení,“ uvedla policejní tisková mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Během pondělí policisté v kraji zkontrolovali přes 2000 vozidel. Celkem 75 vozidlům museli odepřít vjezd do jiného okresu. Převážně se jednalo o důvod cesty za nákupy. Policisté se zaměřují také na chodce či cestující v hromadné dopravě. I zde museli v Liberci Vratislavicích policisté vrátit dva občany zpět do jejich okresu. Během dne zkontrolovali cestující celkem v 39 autobusech, 20 tramvajích a 45 vlacích. Řešeno bylo celkem 6 přestupků, které souvisely s porušením mimořádných opatření, z toho 3 policisté vyřešili příkazem na místě a zbylé 3 oznámili. Kromě toho řešili 9 přestupkových jednání, která se týkala porušení krizových opatření vlády. Všechny tyto prohřešky vyřídili policisté uložením pokuty na místě.

Během úterý 2. března policisté společně s příslušníky armády a celní správy v Libereckém kraji provedli 4573 kontrol osob a 3571 kontrol vozidel v souvislosti s novými protipandemickými opatřeními. Zaměřili se také na prověrky v prostředcích hromadné přepravy osob a provedli kontroly ve 14 vlakových soupravách, 54 tramvajích a v 17 autobusech.

„I přes příkladnou spolupráci kontrolovaných občanů našeho kraje jsme řešili také tzv. “vrácení” osob zpět do míst, ze kterých přicestovaly a neprokázaly se platnými doklady, jež by splňovaly patřičné podmínky. Takto vráceno bylo v celém kraji 67 osob. Zaznamenali jsme také 118 přestupkových jednání občanů, za která jsme uložili více jak dvě desítky pokut v příkazním řízení. Většina občanů se ale snaží dodržovat nařízená nová vládní opatření a nezbývá než jim poděkovat za jejich trpělivost při kontrolách a za jejich příkladnou spolupráci s policejními složkami,“ dodal policejní tiskový mluvčí Vojtěch Robovský.

Video a foto: Policie ČR