Odkládáte těhotenství? Olomoučtí porodníci upozorňují na rizika pozdního rodičovství

Ilustrační foto

OLOMOUC – Podle statistik se horní hranice věku rodiček neustále zvyšuje. Například v roce 2020 byl věk nejstarší rodičky na Porodnicko–gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc (FN) 52 let a ani v jednom z měsíců neklesl pod 40 let. Lékaři, sociologové a statistici se shodují, že tento trend je dlouhodobý a rok od roku se prohlubuje. Olomoucká porodnice se proto loni zapojila do projektu, který podporuje prevenci odkládání rodičovství.

„Vnímání toho, jaký věk rodičky je standardní a jaký už nikoliv, se rychle mění. Dnes už rozhodně rodička starší než čtyřicet let není žádný extrém,“ potvrzuje trend přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc Radovan Pilka. Zároveň roste i počet oplodnění ve zkumavce a léčba neplodnosti je stále úspěšnější. I tento medicínský pokrok umožňuje ženám mateřství odkládat na později. „Dramatický nárůst počtu IVF cyklů se sice nevztahuje jen na rodičky ve vyšším věku, ale vypovídá o životním stylu a důsledcích sociálních a hodnotových změn současné společnosti,“ upozorňuje Radovan Pilka. (IVF cykly = metoda asistované reprodukce, poznámka redakce.)

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc se proto v loňském roce zapojila do projektu „In Time – zodpovědně, erudovaně, plánovaně a připraveně k rodičovství“, který vznikl na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP). Projekt je zaměřený na podporu prevence odkládání rodičovství. Jeho hlavním cílem je rozvíjet úroveň znalostí vysokoškolských studentů v této oblasti. Odborníci z FN Olomouc se podíleli na tvorbě výukových materiálů včetně edukačních videoklipů především z Centra asistované reprodukce. „V učebnicích pro základní, střední i vysoké školy se kapitolách věnovaných plánovanému rodičovství lze dočíst výhradně o antikoncepci, ale zmínka o rizicích odkládání rodičovství do pozdějšího věku chybí. To jsme chtěli naším projektem alespoň zčásti napravit. Zaměřili jsme se přitom na vysokoškolské studenty, protože právě oni podle dostupných statistik odkládají mateřství a rodičovství častěji než jiné skupiny,“ vysvětluje vedoucí odborného týmu z katedry antropologie a zdravovědy a Centra výzkumu zdravého životního stylu PdF UP Michaela Hřivnová.

Do plánů ale výrazně zasáhla pandemie COVID-19. Řešitelský tým proto převedl plánované aktivity do virtuálního prostředí. Registrovaní účastníci se tak mohli vzdělávat prostřednictvím online i offline aktivit. V první fázi běžel na webových stránkách projektu dotazníkový průzkum pro studentky a studenty, jehož cílem bylo zjistit úroveň jejich znalostí v oblasti reprodukčního zdraví.  Vedle dotazníkového šetření věnovali odborníci velkou pozornost vzdělávání respondentů. Vznikly tak jednak edukační karty, které vybraná témata stručně, výstižně, schematicky zpracovávají, vícestránkové pracovní listy nebo eduklipy, na nichž se významnou měrou podíleli odborníci z Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc.

„Bližší informace o tématech, jakými jsou plánování rodičovství, výhody včasného těhotenství a rizika pozdního, odkládaného těhotenství, problematika neplodnosti, dárcovství vajíček i spermií nebo bio-psycho-sociální péče o dítě, se studenti i ostatní zájemci dozvěděli i ve virtuálních workshopech,“ dodává docentka Hřivnová s tím, že této možnosti využilo 334 posluchačů napříč Českou republikou a jejich ohlasy byly veskrze pozitivní. Získávání relevantních údajů o úrovni vědomostí nejmladší generace a současně její vzdělávání považuje profesor Pilka za obrovský přínos projektu. „Samozřejmě nemáme právo soudit motivaci párů k odkládání početí dítěte. Jsme připraveni pomoci všem. Jako odborníci ale musíme upozorňovat na to, jaká rizika gravidita ve vyšším věku přináší, a to jak pro matku, tak pro dítě, a taky se snažit o to, aby měli mladí dospělí dostatek informací o možných komplikacích, které mohou provázet početí, těhotenství a porod ve věku, který není tzv. In time,“ uzavírá přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc.