V Šumperku chystají novinku. Obyvatelé budou moci třídit odpad z kuchyně

ŠUMPERK – V současné době se v Šumperku třídí osm komodit. Podle posledních analýz však asi třicet procent popelnic na směsný odpad zabírají zbytky z kuchyně. Město se snaží snížit množství směsného odpadu, v letošním roce proto chystá pilotní projekt, kdy budou moci obyvatelé třídit právě odpad z kuchyně.

V současné době třídí Šumperané celkem osm komodit – papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, textil, jedlé oleje a tuky. Ve sběrných dvorech mohou navíc odevzdávat rozměrný a nebezpečný odpad a také elektroodpad. V letošním roce bude město rozmisťovat i nádoby na gastro odpad. „Jde o pilotní projekt, do kterého se již nyní mohou naši občané hlásit. Našim cílem je vytřídit z černých popelnic vše, co by mohlo být dále využitelné,“ říká šumperský místostarosta Jakub Jirgl.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Co lidé budou moci třídit do nádob určených pro gastro odpad? Jde o veškeré zbytky nedojedených jídel z domácností, prošlé potraviny, maso, ryby, pečivo, ořezy ovoce a zeleniny, sedliny z kávy, sáčky od čaje a podobně. Prošlé i neotevřené potraviny budou moci vhazovat do sběrných nádob v původních obalech, zbytky jídla a další kuchyňský opad mohou vkládat například do běžných pytlů na odpad. „Pro správné nastavení celého projektu, je pro nás důležité zjistit ochotu obyvatel Šumperka třídit gastro odpad. Do projektu se mohou zapojit celé bytové domy prostřednictvím svého zástupce i jednotlivé domácnosti,“ sdělil Jakub Jirgl s tím, že zájemci o zařazení do pilotního projektu sběru gastro odpadu se mohou hlásit na e-mailové adrese: gastro@sumperk.cz.

Podle nového zákona o odpadech, který vstoupil v platnost letos v lednu, by do roku 2025 měla města a obce postupnými kroky docílit vytřídění 60 procent využitelných složek ze směsných komunálních odpadů. Každý rok budou také růst poplatky za ukládání odpadů na skládkách, proto je v zájmu lidí vytřídit z odpadů co největší množství využitelných složek. Zároveň by měla být prosazována taková řešení, aby odpad zbytečně necestoval ke zpracování do vzdálených regionů. Šumperk proto navázal spolupráci s bioplynovou stanicí v sousedním Rapotíně, která zpracovává biologicky rozložitelné odpady a vytváří z nich obnovitelné energie.

V současné době platí Šumperané za svoz odpadu 744 korun za rok. I když lidé za uplynulý rok vytřídili 37 procent odpadu, množství směsného odpadu stále roste. V roce 2020 jej bylo o 1 121 tun více než v roce 2019. V roce 2020 vyprodukoval každý Šumperan 228 kilogramů odpadu, který byl uložen na skládku. Aby nedocházelo k výraznému navyšování poplatku, je třeba toto množství snížit už v letošním roce na 200 kilogramů na obyvatele a v dalších letech vždy o 10 kilogramů až na 120 kilogramů v roce 2029.