V dubnu proběhne v Prostějově jarní úklid. Zbavit se můžete velkoobjemového a biologického odpadu

PROSTĚJOV – Jarní úklid proběhne v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci dubnu. Po městě budou rozmisťovány velkoobjemové kontejnery, kam můžete uložit velkoobjemový a biologický odpad.

Počínaje 6. dubnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery podle harmonogramu uvedenému na této webové stránce. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic, například koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad). Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Do kontejnerů není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství rumiska a hlíny. Naplňování každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

V okrajových částech Prostějova proběhne mobilní sběr odpadu 10. dubna podle harmonogramu v tabulce pod článkem. Odevzdávat je možné velkoobjemový odpad (například koberce, linolea a starý nábytek), nebezpečný odpad (například oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů), pneumatiky z osobních aut a vyřazená elektro zařízení (například ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky a podobně).