V Plzni dojde k přerušení dodávky vody

Ilustrační fotografie, zdroj: Pixabay

PLZEŇ – VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje občanům, že z důvodu napojení nového vodovodního řádu dojde k přerušení dodávky vody v několika ulicích v Plzni.

Nejdříve k uzavření vody dojde dne 30. 3. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin v ulicích Plzeňská 15 – 41, 61, 87, 91 a Chebská 2.

Další omezení dodávky vody nastane 31. 3. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin v ulici V Dolově č. 511.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Při manipulaci na vodovodní síti může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody. Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno předzásobením odběratelů a přistavenou cisternou.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a. s. všem odběratelům ústy své mluvčí omlouvá. Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.