Ve Strakonicích připravují rekonstrukci smuteční síně a okolí

Strakonice (zdroj commons.wikimedia.org/Ivo Lukačovič)

STRAKONICE – Ve Strakonicích se začala připravovat rekonstrukce smuteční síně a jejího bezprostředního okolí. Dle vedení města je zapotřebí tuto budovu přizpůsobit novým trendům, tak aby byla důstojným místem pro rozloučení se zesnulými.

Jak uvedla tisková mluvčí města Markéta Bučoková, jde o velmi citlivé téma a důležitý krok v rozvoji města, a tak byla pro řešení stávající situace na hřbitově a potažmo i ve smuteční síni jmenována pracovní skupina. „Jejím úkolem bude koordinace zpracování studie spočívající ve spolupráci s projektantem, připomínkování studie a podobně,“ doplnila Bučoková.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Členy pracovní skupiny se stali po jmenování radou města Ing. Rudolf Oberfalcer (místostarosta), Ing. Ludvík Němejc (ředitel TSST), paní Ivana Hejpetrová (TSST), Ing. Jana Narovcová (vedoucí majetkového odboru), Ing. arch. Marta Slámová (vedoucí odboru rozvoje) a Ing. arch. David Andrlík (odbor rozvoje).

Na základě jednání vedení města byl odbor rozvoje pověřen zadáním předložení nabídky na zpracování architektonické studie smuteční síně na hřbitově ve Strakonicích. Předmětem studie by mělo být zpracování analýzy současného stavu budovy a jejího okolí a provozu smuteční síně – stavebně technický stav budovy, dispoziční uspořádání a zpracování návrhu úprav objektu a jeho bezprostředního okolí včetně návrhu interiéru smuteční síně,“ uvedla mluvčí města.

Předmět zakázky bude rozdělen do dvou fází. V první fázi bude provedeno variantní posouzení, jak možnosti rekonstrukce a úprav stávající síně, tak i možnosti výstavby síně nové, a to na místě síně stávající, nebo případně v jiné lokalitě v rámci hřbitovního areálu a jeho bezprostředního okolí. V druhé fázi bude provedeno dopracování vybrané varianty. Studie by měla následně sloužit jako podklad pro výběr zpracovatele následné projektové dokumentace.

„Rada města je v souladu s pravidly zadávání veřejných zakázek malého rozsahu oprávněna rozhodnout o jiném způsobu zadání zakázky, a proto byl odborem rozvoje osloven přímo inženýr architekt Radek Šíma jakožto uznávaný český architekt původem ze Strakonic, který má s realizací obdobných zakázek zkušenosti,“ dodala Markéta Bučoková.