Návštěvníkům Baťáku se letos otevře nové přístaviště

Foto: archiv Povodí Moravy, s. p.

UHERSKOHRADIŠŤSKO – Návštěvníci Baťova kanálu se už letos dočkají nového přístaviště pro veřejnost u Starého Města. Dokončena bude i servisní síť stání pro složky integrovaného záchranného systému. Novinky mají zvýšit komfort, plynulost i bezpečnost plavby po kanále.

Výstavba přístaviště v prostoru horní rejdy plavební komory Kunovský les začala už v listopadu. Nad komorou vznikne přístavní molo, horní rejda projde kompletní modernizací a vybuduje se i nové plavební značení a osvětlení. Na přístaviště povede chodník s bezbariérovým přístupem. Prostor čekacího stání a u výjezdu plavidel se vybaví dubovými deskami, aby se lodě nepoškodily při nedobrzdění.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Přístaviště včetně horní rejdy bude dlouhé 120 metrů a povede v 5 výškových úrovních. „První část horní rejdy v délce 45 metrů bude sloužit jako prostor pro výjezd plavidel z plavební komory, na kterou naváže prostor čekacího stání s úvaznými prvky v délce 30 metrů. Přístaviště navazuje na čekací stání horní rejdy ve třech výškových úrovních po přibližně 13 metrech,“ popisuje podobu nového přístaviště generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Dokončení přístaviště se plánuje na letošní červen. Stavba vyjde na 10 milionů korun.

Servisní stání zvýší bezpečnost na kanále

Letos skončí také výstavba servisních stání pro jednotky IZS, Státní plavební správu a správce Baťova kanálu ve Vnorovech, Veselí nad Moravou a Uherském Hradišti. Stání umožní snadný přístup složek k vodnímu toku a tím zkrátí čas nezbytný pro zásah. „Přestože investorem této akce je Povodí Moravy, tak servisní stání bude sloužit ke krátkodobému i dlouhodobému kotvení hasičům, záchranářům, policii a Státní plavební správě. Z tohoto důvodu je nutné umožnit rychlý přístup k vodě, který neblokují rekreační lodě,“přiblížil Václav Gargulák.

Hotovo by mělo být do konce června. Náklady na servisní stání služebních plavidel jsou 9,5 milionu korun.