O aktivaci armádní nemocnice v Těchoníně se neuvažuje. Personál pomáhá v dalších nemocnicích

PARDUBICKÝ KRAJ – Hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje Martin Netolický dnes videokonferenčně jednal s ředitelem Centra biologické ochrany v Těchoníně podplukovníkem Michalem Kročou. Důvodem jsou četné dotazy na možnost aktivace tohoto vysoce specializovaného centra v souvislosti s omezenou kapacitou nemocnic akutní lůžkové péče v regionu.

„Již od loňského jara, kdy jsme se na možnou aktivaci Těchonína ptali vedení Armády ČR, upozorňujeme, že aktivace tohoto vysoce specializovaného zařízení pro izolaci a léčení osob se zvláště nebezpečnými a exotickými infekcemi není na pořadu dne. Zařízení má sloužit pro léčení izolované nákazy, nikoliv pro plošnou pandemii. Navíc je nutné si uvědomit, že Armáda ČR je zapojena do pomoci v nemocnicích v celé republice. Téměř celé zdravotnictví se v tuto chvíli přetvořilo v obdobná infekční lůžka, která jsou v Těchoníně. Jen v našem kraji jich je jedenáctkrát více než v normálním stavu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl postup při aktivaci CBO Těchonín. „O případnou aktivaci Těchonína musí požádat hlavní hygienik prostřednictvím armády. Není to tedy záležitost Pardubického kraje. My jsme samozřejmě rádi za dlouhodobou pomoc armády v našich nemocnicích, kde odvádí skvělou práci,“ řekl hejtman.

Staňte členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.  

Ředitel Těchonína Michal Kroča připomněl, že zařízení funguje i nyní. „Laboratoře Těchonína se momentálně podílí na testování plazmy pro léčebné účely, které jsou využívány ve dvanácti nemocnicích po celé České republice, a dále ve spolupráci s civilními laboratořemi na testování viru. Kromě jiných činností ve prospěch civilních nemocnic je naše činnost stále zaměřena na vojáky, kteří se vrací ze zahraničních misí a je nutné jejich vyšetření a případná izolace dle země, ve které působili,“ komentoval Kroča. Pro aktivaci zařízení v Těchoníně by bylo potřeba přibližně 150 zaměstnanců, kteří však nyní pomáhají se zvládáním pandemie v jiných nemocnicích po celé republice.

Centrum biologické ochrany Těchonín (CBO) je vysoce specializované zdravotnické vojenské zařízení, které je jediné ve střední a východní Evropě. Od roku 1971 fungovalo jako utajované speciální pracoviště s výzkumnými mikrobiologickými laboratořemi pro potřeby bývalé Československé lidové armády a armád států Varšavské smlouvy. V roce 1990 byly práce v hlavní části zařízení zastaveny a proběhla likvidace výzkumných infekčních a testovacích materiálů. Význam tohoto zařízení vzrostl až v souvislosti s teroristickými útoky v USA a pražským summitem NATO. Stěžejní součástí CBO Těchonín je specializovaná infekční nemocnice. Mezi její úkoly patří zajištění izolace pacientů se zvláště nebezpečnými a exotickými infekcemi (např. SARS, krvácivé horečky jako Ebola, Marburg, Lassa, multirezistentní tuberkulóza, pravé neštovice apod.) až na stupni zabezpečení Bio Safety Level 4, hospitalizace a léčba nemocných s nebezpečnou nákazou a zamezení následného šíření nákazy v ostatní populaci. Zařízení je také využíváno při karanténních vyšetřeních jednotek armády po jejich návratu z epidemiologicky rizikových oblastí. CBO není pouze specializovaná infekční nemocnice, je také základna armádního biologického obranného výzkumu a místem, které slouží zároveň jako výukové, výcvikové a školicí středisko pro vojenské a civilní specialisty jak z České republiky, tak v rámci NATO.

Foto: AČR