Studenti si splní praxi. Posílí vybrané posádky pražské záchranky

Zdroj: ZZS HMP

PRAHA – Studenti oboru zdravotnický záchranář posílí posádky výjezdových týmů a zároveň si splní odbornou praxi. Navíc získají cenné zkušenosti ve skutečně napjatém provozu.

Díky ochotě zástupců vysokých škol a samotných studentů jsme vytvořili skupinu několika desítek dobrovolníků, kteří začnou sloužit v denních směnách u našich výjezdových skupin. Pro posádky budou znamenat vítanou pomoc v těchto dnech a studenti si rozšíří zkušenosti a znalosti,“ řekl Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

Pro minimalizaci přenosu infekce budou studenti rozděleni do skupin, které budou sloužit v denních službách vždy jen na konkrétní základně. K tomuto účelu je v současné době vyčleněno pět základen. Stejně jako při stáži, které byly v rámci protiepidemických opatření v loňském roce pozastaveny, se studenti zapojí do činnosti výjezdových skupin. Pomohou také při předávání pacientů ve zdravotnických zařízeních.

Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Vzhledem k zahlcení příjmových míst může trvat předání pacienta i delší dobu. V tom případě, pokud to zdravotní stav pacienta umožní, zůstane student s pacientem ve zdravotnickém zařízení a posádka záchranářů může vyrazit na dekontaminaci nebo k dalšímu případu. Dopravu studentů zpět k výjezdové skupině zajistí členové Ochranné služby Policie ČR, která nabídla pomoc, včetně vlastních vozů s právem přednosti v jízdě. „Velmi si této nabídky vážíme,“ doplnil Petr Kolouch.