KORONAVIRUS: Plaga představil podobu maturit. Ústní část nebude povinná, pro studenty pomáhající v nemocnicích budou úlevy

Zdroj: online vysílání

Česko – Po dalekosáhlých debatách o tom, jak by měly vypadat letošní maturity, a také poté, co premiér Babiš prosazoval nejprve maturity úřednické a následně hned jejich trojí podobu, představil ministr školství Plaga plán, jak by tyto závěrečné zkoušky měly závazně probíhat.

Maturita se klasicky skládá ze dvou částí, část státní má podobu tzv. didaktického testu (jedná se o písemnou formu), část školní je potom ústní. Státní maturitní testy budou dle slov Roberta Plagy letos posunuty z počátku května na termín 24.-26. května, školní (ústní) maturita se pak bude konat v termínu od 1. června do 23. července, ovšem konkrétně zkouška z českého nebo cizího jazyka bude letos dobrovolná. Pokud se studenti rozhodnou, že se ústní zkoušky nezúčastní, nebudou z ní hodnoceni. V této souvislosti je ale třeba říci, že didaktické testy nejsou hodnoceny známkou, ale pouze stanoviskem „uspěl“, nebo „neuspěl“, je tedy pravděpodobné, že ti studenti, kteří mají v plánu pokračovat na vysoké školy, stejně budou muset k maturitám ústním (jejichž výsledkem již známka je). „Nedokážu odhadnout, kolik studentů bude dobrovolně chtít ústně maturovat, ale myslím, že toho využijí žáci, kteří budou tu zkoušku potřebovat. Osobně tento plán vidím jako velkou úlevu studentům a těžko jsem se přes to jako češtinářka přenášela, v kontextu dané situace to ale chápu,“ vyjádřila se k letošní podobě maturit Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií, s tím, že se záměrem ministerstva byla obeznámena a finální podoba maturit je také jistým kompromisem.

Jak potom dodal ministr Plaga, „je zároveň třeba poděkovat všem učitelům českého i cizích jazyků, protože jejich úsilí v distanční výuce není zbytečné. I když si studenti třeba nezvolí ústní část, pedagogové se nadále musí věnovat přípravě na didaktické testy a případně na pokračování studia na vysokých školách. Změny v podobě maturit nejsou signálem, že by se studenti neměli učit.“

Pro maturanty, kteří dostali vládou uloženou pracovní povinnost, pak bude platit ještě další výjimka. „Ti, kteří nyní pracují v nemocnicích, jsou to studenti středních a vysokých škol, které mohou hejtmani využít, si zaslouží extrémní respekt. U těchto studentů neplatí, že by měli dostatek času na studium, proto jsme se rozhodli upravit pro ně i podobu skládání státní části maturity,“ vysvětlil Plaga a dodal, že pokud pracovní povinnost studentů (ať už v nemocnicích nebo v domovech seniorů) přesáhne v součtu limit 160 hodin, bude jim úředně uznána i státní část maturity (tedy didaktické testy) z českého jazyka, matematiky či cizího jazyka. Opět ale platí, že vše bude řešeno na dobrovolné bázi – této možnosti lze využít, ti studenti, kteří budou chtít didaktický test absolvovat, budou moci.

Všechny změny, které dnes Plaga představil, pak dle svých slov konzultoval s řediteli škol a také souvisejícími asociacemi, hlavním záměrem bylo najít správný balanc maturitní zkoušky jako zkoušky certifikační, která musí osvědčovat nějakou minimální schopnost uchazeče a především pak odbornou způsobilost v případě studentů škol odborných či těch, kteří by měli konat závěrečné zkoušky na učilištích.