Odpadu skokově přibývá, v Přerově zvýší kapacitu třídící linky

Odpadu je čím dál více. /foto: Město Přerov/

PŘEROV –  O téměř polovinu více odpadu, než před pěti lety. Taková je bilance třídící odpadní linky, která se nachází v areálu skládky v Žeranovicích. Město Přerov se rozhodlo navýšit její kapacitu a zainvestovat do modernizace.

Zvýšení kapacity linky proto patří mezi priority města i přerovských technických služeb, které linku provozují. „Poslední modernizace byla provedena před deseti roky. Od příštího roku přitom Přerov zavede sběr obalových a odpadních kovů z domácností, což předpokládá další navýšení produkce. „Za poslední roky vzrostl objem zpracování na třídicí lince z 533 na 750 tun separovaného plastového odpadu, proto jsme se zaměřili na další navýšení kapacity,“ uvedl radní Michal Zácha.

Modernizace je zaměřena na zautomatizování některých činností a tím zrychlení práce se separovaným odpadem. „Příkladem je oddělení železných kovů pomocí elektromagnetického separátoru, automatizované vyskladňování sběrových boxů, vynášení některých tříděných komodit mimo budovu pomocí pásových dopravníků, či fólií pomocí vakuové technologie,“ vzpomněla Eva Kousalová z přerovského magistrátu. V neposlední řadě je v plánu i pořízení nového lisu o větší síle, který snižuje náklady související s přepravou lisovaného materiálu. To vše při zachování současného počtu pracovníků.

Na úpravu zařízení je vyčleněno 10,7 miliónů korun. Dotace bude činit 25 procent z částky. Radní už schválili zadávací podmínky pro veřejnou zakázku.