ŘSD opraví Hanáckou dálnici, Prostějov se připravuje na kolaps dopravy

Stavební stroje kopnou do země již tuto sobotu /foto: Město Prostějov/

PROSTĚJOV – Hanácká dálnice bude zase o něco bezpečnější. Přispěje k tomu rekonstrukce křižovatky „D 46 MÚK Prostějov-střed“, kde doposud chyběly odbočovací a připojovací pruhy. Dopravní křížení Prostějov-centrum doposud patřilo k nejrizikovějším vyústěním dálnice v Česku. Stavební práce začnou v sobotu 13. března.

Křížení D 46 Prostějov střed nevyhovuje z bezpečnostního hlediska dlouhodobě. Při najíždění vozidel na D 46 dochází ke konfliktním situacím, a to vzájemným omezením mezi účastníky silničního provozu. Stejně tak je málo přehledný i výjezd ve směru do centra. Místo je dějištěm častých a velmi dramatických dopravních nehod. To se má nyní změnit.

Stavba představuje zřízení jednoho připojovacího a dvou odbočovacích pruhů. Tvar křižovatky přitom zůstane zachován. Ředitelství silnic a dálnic připouští, že vzhledem k blízké zástavbě není možné dělat zásadní změny. „Vybudování připojovacího pruhu pro větev Prostějov–Vyškov je omezeno protihlukovou stěnou, jejichž posunutí je s ohledem k obytné zástavbě nemožné. Připojovací pruh je navržen v prostoru stávající komunikace. Z tohoto důvodu je nutné lokálně zúžit střední dělící pás, průběžné jízdní pruhy a upravit zádržné systémy a povrchové prvky odvodnění,“ sdělilo tiskové oddělení. V rámci stavby bude zdemolován současný most přes silnici II/367 a vystavěn nový.

Stavba za 196 miliónů korun by měla být hotova do konce příštího roku. Řidiče v Prostějově tak čeká velká zkouška trpělivost vzhledem již k plánovaným uzávěrkám Vrahovické ulice. „D 46 se bude opravovat dva roky, každý rok samostatně jeden pruh dálnice. Vrahovickou zvládnou stavbaři letos celou, na dvě samostatné etapy. Bohužel, rekonstrukce takového rozsahu nelze realizovat bez omezení či uzavření. A to se projeví na dopravní situaci v této dotčené části města. Prosíme za vedení města všechny o trpělivost, respektování dopravního značení a opatrnost,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal.