Stav hromadného postižení osob vyhlásila už i kladenská nemocnice!

Foto: Oblastní nemocnice Kladno

KLADNO – Stav hromadného postižení osob vyhlásila ve čtvrtek i Oblastní nemocnice Kladno, která se dostala na strop svých lůžkových i personálních kapacit. Akutní péče je ale stále dostupná. V současné době se v režimu hromadného postižení nachází 12 krajských nemocnic.

Kladenská nemocnice se dostala na hranici svých lůžkových kapacit především na jednotkách intenzivní péče. Dalším důvodem je také maximální personální vytížení a nedostatek dalších personálních kapacit.

I po vyhlášení stavu hromadného postižení osob bude v Oblastní nemocnici Kladno nadále zajištěno poskytování neodkladné péče těm pacientům, jejichž stav bude vyžadovat akutní ošetření, a to jak v akutních a příjmových ambulancích, tak na lůžkových odděleních. Zrušeny byly veškeré odložitelné a plánované výkony v odborných ambulancích a poradnách.

Stav hromadného postižení osob je mimořádná událost, při níž se zdravotnická zařízení dostávají do režimu provozu, kdy úroveň poskytované péče, z důvodu nedostatku zdrojů, již neodpovídá běžnému standardu poskytování zdravotní péče v České republice. Poskytovatel zdravotní péče, či vedení kraje jej vyhlásí v případě vyčerpání všech běžně provozovaných i reprofilizovaných lůžkových kapacit, kdy již není schopen další kapacity vytvořit či při dalším navyšování počtu lůžek garantovat očekávaný rozsah a kvalitu poskytované péče.