Víte, jak zlepšit život ve městě? Zapojte se do čtvrtého ročníku projektu Tvoříme Zlín

Jedním z úspěšných malých projektů je i Malované hřiště na Bartošově čtvrti. Foto: město Zlín

ZLÍN – Na co se použije 5 milionů z městského rozpočtu? O tom již počtvrté rozhodnou obyvatelé Zlína, kteří prostřednictvím navrhovaných projektů mohou zlepšit život v krajském městě. Ty nejlepší pak Zlíňané vyberou v následném hlasování.

Lidé mohou navrhovat dva druhy projektů. Na takzvaně malé projekty s rozpočtem do půl milionu korun jsou vyhrazeny celkem 2 miliony, na velké projekty s rozpočtem do 1,5 milionu korun jsou vyčleněny 3 miliony. „Své návrhy budou moci lidé podávat od 1. dubna do 31. května 2021. Během léta bude pracovní skupina složená ze zaměstnanců statutárního města Zlína prověřovat, zda jsou návrhy reálně proveditelné,“ přiblížil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Soutěžní návrhy se představí na podzim, hlasování pak začne v listopadu. „Poté budou výsledky představeny veřejnosti a v roce 2022 se začne pracovat na realizaci vítězných návrhů,“ dodává koordinátorka projektu Tvoříme Zlín Kamila Gamalová.

Projekty mohou zasílat nejen lidé, kteří mají ve Zlíně trvalé bydliště, ale i ti, kteří tu pouze bydlí, například studenti univerzity. Návrhy lze zasílat od 15 let. Podmínkou přijetí návrhu však je, že navrhovatel musí mít alespoň dva zástupce, kteří v den podání dovršili osmnácti let. Podrobná pravidla a další informace jsou k nalezení na webových stránkách projektu.

Ve třetím ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Zlín se sešlo hned 34 inspirativních návrhů. „Na realizaci devíti vítězných projektů se v současnosti intenzivně pracuje. Již nyní je však čas přemýšlet o návrzích, které by lidé chtěli přihlásit do letošního ročníku,“ připomíná radní Jana Bazelová.