Zákrok strážníků byl necitlivý, tvrdí starosta. Událost bude vyšetřovat policie

Ilustrační foto

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Město Uherské Hradiště řeší středeční událost, při které dva místní strážníci použili donucovací prostředky na muže, který neměl nasazený respirátor. Celou situaci přitom sledoval jeho tříletý syn. Starosta Stanislav Blaha označil chování strážníků za neadekvátní dané situaci a označil je za lidsky necitlivé, s jeho závěrem se ztotožnil i ředitel městské policie.

Dvoučlenná hlídka strážníků prováděla ve středu v 16:36 kontrolu na Havlíčkově ulici. Tehdy narazila na muže, který vedl dítě a v zastavěném území města neměl zakryté dýchací cesty. Příslušníci městské policie ho na to upozornili. „Na toto muž uvedl, že on zakrytá ústa mít nemusí a nezakryje si je. Strážník muže vyzval, aby doložil svá tvrzení, z jakého důvodu nemusí mít zakryté dýchací cesty. Na to muž odpověděl, že si ústa nezakryje, protože je venku a chce dýchat čerstvý vzduch,“ sdělil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Hlídka muže následně vyzvala, aby z důvodu podezření spáchání přestupku prokázal svou totožnost. „Podezřelý odmítl svou totožnost prokázat.   Po opakovaných zákonných výzvách k prokázání totožnosti vzal muž dítě do náruče a pokoušel se z místa odejít. Strážník mu proto tělem zatarasil cestu se zákonnou výzvou, aby setrval na místě. Podezřelý muž držel dítě levou rukou v náručí a pravou rukou začal strážníka odstrkávat z cesty,“ vylíčil Jan Pášma.

Strážníci dotyčného znovu vyzvali, aby protiprávního jednání zanechal, a upozornili ho, že pokud neuposlechne, použijí donucovací prostředky a bude předveden na uherskohradišťské policejní obvodní oddělení. „Na to muž nereagoval, pokračoval v odstrkávání strážníka a z místa začal odcházet. Hlídka proto použila donucovací prostředky. Při zákroku brala hlídka ohled na přítomné dítě, které bylo v počátku zákroku převzato z náruče muže, aby nedošlo k jeho zranění. Dítě bylo poté pod dohledem druhé hlídky městské policie, která na místo dorazila a do několika minut odvedla dítě na služebnu městské policie, z místa vzdálené několik desítek metrů, k otci,“ uzavírá mluvčí radnice.

Strážníci jsou mimo službu, případ prošetří policie

Starosta Uherského Hradiště zákrok strážníků vyhodnotil jako nepřiměřený dané situaci a lidsky necitlivý. Zároveň podal podnět k prošetření na policii. „Z trestně právního hlediska posoudí věc Policie České republiky, ke které jsem dnešním dnem podal podnět k prošetření události. Z pracovně právního hlediska budeme věc řešit my, a to po důkladném vyhodnocení situace. V tuto chvíli jsou oba strážníci postaveni mimo službu.  Jejich zákrok, zejména pro přítomnost malého dítěte, považuji za lidsky necitlivý,“ uvedl Stanislav Blaha.

S jeho slovy se ztotožnil také velitel Městské policie Uherské Hradiště Vlastimil Pauřík. „Strážníci nepřesně vyhodnotili společenskou nebezpečnost přestupku a muže podezřelého ze spáchání přestupku v žádném případě nemuseli svést na zem před zraky jeho dítěte,“ řekl Pauřík.

Muži bez roušky hrozí pokuta

Starosta zároveň upozornil, že stále platí povinnost mít na všech veřejně přístupných místech zakryté dýchací cesty. „Všichni občané jsou povinni toto nařízení dodržovat a v tomto směru postupovala hlídka správně, když muže o této povinnosti poučila, z pohledu oprávněnosti zákroku k pochybení strážníků městské policie nedošlo,“ sdělil Stanislav Blaha.

Jelikož dotyčný muž dýchací cesty zakryté neměl, je podezřelý z přestupku. „Příslušná k projednání tohoto přestupku je Krajská hygienická stanice Zlínského kraje s možným správním trestem pokuty až do výše 3 miliony korun,“ upřesňuje Jan Pášma.

Muž se mohl dopustit i dalšího přestupku, jelikož neuposlechl výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. „Strážník městské policie je dle komentářů k předmětnému ustanovení úřední osobou. Zde hrozí pokuta do výše 10 000 korun. Příslušnost k projednání je zde dána odboru dopravních a správních agend Městského úřadu Uherské Hradiště. K oznámení přestupku správnímu orgánu do dnešního dne nedošlo,“ uzavírá Jan Pášma.