Lidé v nouzi dostali respirátory. Daroval jim je centrální plzeňský obvod

Zdroj: Městský obvod Plzeň 3

PLZEŇ – Centrální plzeňský obvod rozdělil více než 6 000 kusů respirátorů FFP2, které dostali od Potravinové banky, potřebným. Rozhodli se je rozdat lidem v nouzi na území obvodu.

Místostarosta Stanislav Šec společně se starostou obvodu Davidem Procházkou předali 150 kusů respirátorů Domovu sv. Zdislavy na Borech. „Celkem jsme dostali 6 750 respirátorů kategorie FFP2. Uvědomujeme si, že je to jen malá pomoc, ale v této době je každá pomoc důležitá,“ říká starosta Městského obvodu Plzeň 3 David Procházka.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Část respirátorů bude rozvezena do sociálních zařízení a více než 4 000 respirátorů bude rozdáno seniorům v nouzi. „Respirátory jsme se rozhodli rozvézt do Domova sv. Františka, Domova sv. Zdislavy, dále domovům s pečovatelskou službou a sociálním zařízením na území obvodu a nezapomeneme ani na seniory v nouzi,“ vysvětluje místostarosta Stanislav Šec.

Domov sv. Zdislavy, kde předali respirátory starosta a místostarosta obvodu osobně, je místem, které pomáhá matkám s dětmi v nouzi a také dětem a mladým lidem do 26 let. V současné době je v domově 52 klientů. „Situace pro nás v této době není jednoduchá, ale daří se nám ji zvládat. Děkujeme za pomoc jak Městskému obvodu Plzeň 3, tak i lidem, kteří si nás vzpomenou a pomohou, nebo potěší malým dárkem,“ říká vedoucí domova Markéta Königová. Vedoucí domova si pro zástupce obvodu připravila jako poděkování malé dárky v podobě papírových jarních ozdob, které vyráběly děti v rámci distanční výuky.