Neslyšící student zlínské univerzity získal prestižní ocenění

Foto: archiv UTB

ZLÍN – Dvaadvacetiletý student zlínské univerzity získal prestižní cenu Wernera von Siemense za Ocenění při překonání překážek ve studiu. Ačkoliv je neslyšící a na přednáškách spoléhá na odezírání, dosahuje na Fakultě technologické excelentních výsledků. Informovala o tom mluvčí univerzity Petra Svěráková.

Josef Zaduban se narodil s oboustrannou hluchotou. Ve dvou a půl letech mu lékaři voperovali kochleární implantát, díky kterému mohl chodit do běžné základní i střední školy. Neslyšící jsou i oba Josefovi rodiče, při učení mu proto odmalička pomáhají babička s dědečkem.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Odezírání je nesmírně náročné, v době roušek prakticky nemožné

Při studiu na Fakultě technologické jsou pro něj velkou výzvou přednášky. „Někdy přesně nerozumím obsahu vět a slov, mám problém sledovat práci ve skupině a držet pozornost s ostatními. Potíže mi dělají hlavně odborné výrazy, často si musím sám domýšlet a následně vyhledávat to, co jsem v hodině nezachytil,“ popisuje Josef Zaduban.

„Jsem většinou odkázán na odezírání, což je náročný psychický proces, kde musím vynaložit mnohem více energie, pozornosti a času na zpracování informací než moji spolužáci. Sedím vždy v blízkosti vyučujících, abych výkladu lépe rozuměl. V dnešní době, kdy všichni nosíme roušky a máme zakrytá ústa, je však odezírání velmi ztížené, řekl bych téměř nemožné,“ dodává.

To však nejsou zdaleka jediné potíže, které ho odlišují od ostatních studentů. „Někdy mně také unikají důležité informace, například termíny testů nebo domácí úkoly. Proto potřebuji mít studijní materiály a veškeré podklady k výuce v písemné, nejlépe v elektronické podobě,“ líčí Josef.

Foto: archiv UTB

Individuální přístup pomáhá studentům překonávat bariéry

Těžké sluchové postižení ale není pro Josefa překážkou. K dispozici má individuální studovnu se speciálním technickým vybavením, využívat může tlumočníka do znakového jazyka, zapisovatelský servis, titulkování videodokumentů i digitalizaci studijních materiálů. „Díky individuálnímu přístupu pedagogů a podpoře naší univerzity, zejména Centra pro studenty se specifickými potřebami, cítím mnohem větší jistotu ve studiu, než tomu bylo před pár lety,“ říká s úsměvem.

„Vycházíme vstříc různorodosti všech studentů a jejich potřebám. Věříme, že i touto cestou budeme motivovat mladé lidi, aby se zbavili zbytečných obav z vysokoškolského studia. Snažíme se vytvářet přátelské prostředí, aby mohli studenti překonávat jakékoliv bariéry ve vzdělávání,“ sdělila Gabriela Vojtěšková, vedoucí Centra se specifickými potřebami při UTB.

Pracovat chce v leteckém nebo automobilovém průmyslu

Studium Josefa naprosto pohltilo. Stal se tahounem celého ročníku a má jedny z nejlepších výsledků. „Odmalička mě zajímají technické věci a stroje. Lákala mne představa práce a pokusů v laboratořích a také to, že si rozšířím znalosti z matematiky a fyziky, což jsou mé oblíbené předměty,“ říká student.

Nejvíce ho zajímají předměty, které se týkají konstrukcí a práce na počítači. „Osobně se chci zdokonalovat v technickém kreslení, věnovat se konstrukci výrobků, vytvářet věci kolem nás,“ přibližuje své profesní plány. „Mám možnost pracovat v automobilovém nebo leteckém průmyslu. Budu umět ovládat vyspělé technologie, což je nyní na trhu práce velmi žádané.“

Foto: archiv UTB

Finanční odměnu chce použít na cestování

Úspěchu v Ceně Wernera von Siemense si Josef Zaduban velmi váží. „Vítězství mi určitě pomohlo k posílení sebejistoty a zvýšení sebevědomí. Je to pozitivní zkušenost, kterou beru jako motivaci k dalšímu studiu. Vysokoškolské povinnosti se budu snažit zvládat co nejvíce samostatně. Přes všechna úskalí a bariéry, které musím denně zdolávat, chci nadále dosahovat vynikajících studijních výsledků a tím dokázat, že i student s těžkým sluchovým postižením může být úspěšný,“ uvádí Josef Zaduban.

Finanční odměnu chce použít k nákupu fotografického příslušenství a cestování. „Chtěl bych si pořídit speciální software k úpravě fotografií a také si chci koupit nějaké kompenzační pomůcky, které mi pomohou ke kvalitnějšímu studiu. Pokud se zlepší epidemiologická situace, pojedu někam na výlet, abych poznal nové kraje, památky a kulturu,“ plánuje.

O Ceně Wernera von Siemense

Český Siemens v ní vyhlašuje nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce, kteří pak díky prestiži i finančnímu ocenění mohou posunout svou vědeckou kariéru dál. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří tato soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. Letos se koná už po třiadvacáté. Kvůli pandemické situaci se vyhlášení uskuteční online. Tradičně se koná v Betlémské kapli v Praze za přítomnosti univerzitních rektorů a dalších zástupců akademické a vědecké obce.