Obnova úmyslně zničených informačních tabulí stojí ročně desítky tisíc

Zničené tabule, zdroj: npsumava.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ – Ročně se Správa Národního parku Šumava musí potýkat s nesmyslnými počiny vandalů, kteří zničí či odcizí desítky informačních tabulí, které jsou rozmístěny na celém území Národního parku Šumava a chráněné krajinné oblasti.

Jeden případ jejich systematického ničení už dokonce řeší Policie ČR. „V oblasti Jezerní hory nad Černým jezerem jsou umístěné tabule s informacemi o ochranném režimu zvláště chráněného území. Součástí je i piktogram zakazující vstup do území. Toto terénní značení bylo už několikrát poškozeno, nebo dokonce odcizeno,“ sděluje Ivo Procházka z Odboru Chráněné krajinné oblasti Šumava. „Bohužel, k dalšímu poškození, ulomení dřevěného sloupku, došlo na obnoveném značení minulý víkend. Tím se škoda vyšplhala na více než 8000 korun,“ doplňuje. Jelikož se jedná o systematické, opakované poškozování majetku Správy NP Šumava, bylo podáno trestní oznámení na Policii ČR.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Cena informační tabule, včetně sloupku a použitých ocelových profilů se pohybuje v řádech tisíců korun. Správa Národního parku Šumava tak ročně vynakládá na tyto opravy a obnovy terénního značení desítky tisíc korun ze svého rozpočtu. Přitom ničení zařízení určených k ochraně, označení a vybavení zvláště chráněného území je přestupkem, za který hrozí pokuta až 20 000 Kč.

Pro letošní plánovanou obnovu těchto velkých informačních panelů je v rozpočtu Správy Národního parku Šumava vyčleněno 150 000 korun.