Pardubice se pustí do opravy letního stadionu

PARDUBICE – Zastupitelstvo města Pardubic rozhodlo na svém jednání, že se město pustí do rekonstrukce chátrajícího areálu letního stadionu. O firmě, která by měla stadion opravit, je již nějaký týden rozhodnuto.

„Jsem opravdu rád, že se nám podařilo tento bod konečně dotáhnout do zdárného konce. Pokud bychom rekonstrukci letního stadionu i nadále odkládali, zvyšovalo by se tím riziko růstu cen stavebních prací, což by automaticky vedlo ke zvyšování nákladů na rekonstrukci stadionu. Díky zastupitelstvem odsouhlasené realizaci této veřejné zakázky nyní můžeme přejít k podpisu smlouvy s dodavatelem, společností PORR, vypořádání nájemních vztahů s dalšími subjekty v tomto území a hledání nejvhodnějšího provozního modelu pod správou MFA Pardubice,“ informoval primátor Pardubic Martin Charvát.

Staňte členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

Mezinárodní společnost PORR, která zvítězila ve výběrovém řízení, by v sousedství hokejové arény měla vybudovat stadion kategorie UEFA3, jenž bude splňovat i požadavky Fotbalové asociace ČR podmiňující pořádání zápasů v rámci první fotbalové ligy. Projekt připravila s možností etapizace, tedy tak, aby v následujících letech bylo možné diváckou kapacitu postupně navyšovat, a to až na 8 tisíc diváků.

„Město by tak po mnoha letech získalo naději proměnit stadion do takové podoby, která naplní představy o důstojném sportovním stánku pro 21. století. Firma navíc v rámci výběrového řízení splnila podmínky udávající maximální dobu dokončení stavby a maximální cenu přibližně 355 milionů korun bez DPH, přičemž náklady, které nám předložila společnost PORR, dosahují výše zhruba 314 milionů korun bez DPH. Jsem rád, že se nám nakonec podařilo vysoutěžit cenu o 40 milionů nižší, než jsme čekali,“ dodává náměstek primátora Jan Nadrchal.

Dodavatel připravil návrh s důrazem na hlavní diváckou tribunu o kapacitě zhruba 2600 lidí umístěnou naproti západní tribuně. Severní a jižní část bude doplněna o menší tribuny, které budou postaveny tak, aby mohly být v budoucnu dostavěny nebo přestavěny k jinému využití. Optické propojení tribun přitom zajistí průhled z Brány borců směrem na západní tribunu, aby všechny části stadionu byly do celku začleněny. Město po dokončení rekonstrukce letního stadionu počítá s tím, že by areál využívali nejen pardubičtí fotbalisté, ale také některé základní školy.

„Tréninkové plochy by mohly využívat i hokejistky, krasobruslařky či mládežnické fotbalové týmy a k hodinám tělesné výchovy také děti z přilehlých základních škol Bratranců Veverkových a Štefánikova. V případě ZŠ Bratranců Veverkových není hřiště v majetku města a sportoviště ZŠ Štefánikova pro změnu nedisponuje takovou plochou, aby zde mohlo být vytvořeno multifunkční hřiště, v obou případech se právě jako ideální řešení jeví opravený letní stadion,“ dodal primátor Charvát, podle jehož slov by práce na rekonstrukci areálu mohly odstartovat v dubnu letošního roku.

Foto návrhů: PORR