Pozor na novou uzavírku v Plzni

Ilustrační fotografie, zdroj: Shutterstock

PLZEŇ – Kvůli stavební práci spočívající v opravě hydroizolace kolektorů dojde k úplné uzavírce vozovky v Plzni, ulici Břeclavská, v úseku před domy č. o. 2-12.

Silnice bude úplně uzavřená v termínu od 01.04.2021 do 31.08.2021. „Aby dopad na občany bydlící za úplnou uzavírkou byl co možná nejmenší, uzavírka bude provedena ve dvou částech, jedna bude v úseku Břeclavská 2-6, druhá v úseku Břeclavská 6-12. Zároveň dojde i k uzavírkám některých částí chodníků, avšak průchod pro chodce do přilehlých objektů zůstane zachován. Příjezd do této lokality bude umožněn vy-budováním provizorního přejezdu z ulice Strážnické, vedle objektu č. o. 15,“ uvádí se na webových stránkách městského obvod Plzeň 1.

Z důvodu prováděné stavby byly vykáceny stromy v oblasti kolektorů, v místě bude provedena náhradní výsadba v počtu 61 ks keřů a 10 ks alejových stromů, a to nejpozději do dvou let od pokácení uvedených dřevin tak, aby nekolidovala s vedením stávajících inženýrských sítí. Kácení provádí zhotovitel stavby.

Zhotovitel stavebních prací bude firma VIDA GROUP. Investorem akce Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, zastoupené Magistrátem města Plzně, odborem správy infrastruktury.