Preventivní gynekologické prohlídky. Nový, přesnější test na rakovinu děložního čípku. Od kdy a pro koho?

Ilustrační foto

V naší republice je ročně diagnostikováno více než 1000 nových případů karcinomu děložního čípku, přičemž až 40 %, tedy 400 žen, svému onemocnění podlehne. Rakovina děložního čípku je totiž druhým nejčastějším typem rakoviny, na který ženy umírají, a to v celosvětovém měřítku. Test DNA HPV může tuto smutnou statistiku pomoci změnit. Tento test je k dispozici již několik let, avšak donedávna byl používán pouze v případech indikovaných lékařem. Pokud o něj měla zájem žena bez gynekologického nálezu pouze v rámci prevence, musela si jej sama zaplatit. Letos je již situace naštěstí jiná.

Komu nový test proplatí pojišťovny

Nový test, tzv. HPV DNA test, je od 1. ledna 2021 hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem ženám v jejich 35. a 45. roce života jako vysoce senzitivní test při negativním cytologickém screeningu (tedy i tehdy, když klasické cytologické stěry jsou v pořádku), a to v rámci preventivní gynekologické prohlídky. Za splnění věkové hranice pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění se považuje doba od dosažení 35., resp. 45. roku věku plus 364 dní, tedy až do dne předcházejícího jejich 36., resp. 46. narozeninám. Výše uvedená pravidla vycházejí z úpravy dokumentu „Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR“, který je aktuálně součástí Věstníku MZ ČR 7/2007. Na této úpravě se společně dohodli zástupci odborné společnosti a zástupci zdravotních pojišťoven.

Proč je HPV DNA test důležitý

Zkratka HPV (z anglického Human Papiloma Virus) označuje lidský papiloma virus. Odhaduje se, že existuje přes 100 typů těchto virů. Přibližně 40 % HP virů postihuje oblasti pohlavních orgánů. Některé tipy představují pro člověka jen mírné riziko, jiné pro něj mohou být naopak nebezpečné. Vysoce rizikové typy jsou původci rakovinného bujení, méně rizikové typy způsobují např. vznik genitálních bradavic, a to u žen i mužů. I tato méně nebezpečná forma nákazy dokáže život velmi zkomplikovat, navíc léčba bývá často problematická.

HPV infekce je běžná, ale ne každý organismus si s ní poradí

S infekcí HPV se v průběhu svého života setká až 80 % lidí. O tom, jak se přenáší, se dočtete více zde. Z velké části si s infekcí poradí samotný imunitní systém. Pokud se tak však nestane, může dojít až k rozvoji zmíněného onkologického onemocnění. Onemocnění se zpravidla vyvíjí řadu let a zpočátku bývá pro ženu naprosto bezpříznakové. Právě proto jsou tolik důležité pravidelné preventivní prohlídky u gynekologa.

Klasické gynekologické stěry

Zdravotní pojišťovny hradí ženám jednu preventivní prohlídku ročně. Její součástí jsou stěry z děložního hrdla, tzv. cytologie.  Ženě je odebrán vzorek tkáně z děložního čípku a následně odeslán do laboratoře k cytologickému vyšetření. Toto vyšetření zkoumá, jestli se u buněk získaných odběrem neobjevily nádorové nebo přednádorové změny. Samozřejmě záleží také na šikovnosti lékaře a na tom, jestli se mu podaří odebrat vzorek z celé oblasti, což nemusí být vždy úplně jednoduché. Dále také na kvalitě testovací laboratoře. Právě proto testy mohou dělat jen ty, které mají speciální certifikaci. Nicméně dle zahraničních studií metoda chybovala až u 32 % žen s HPV. Není na místě ji však pouze kritizovat. Má za sebou téměř stoletou historii a znamenala doslovný průlom v lékařské vědě. Má ale svá určitá omezení.

Co když vám není ani 35 nebo 45 let

Pokud nespadáte do uvedených věkových kategorií, např. jste starší 45 let, ale máte o test zájem, můžete si o něj také říci. Situace je však komplikovanější. Za prvé si jej budete muset zaplatit sama (cca 1 000 až 1 500 Kč), za druhé se může stát, že vám váš gynekolog řekne, že testy za přímou úhradu neprovádí. Pak nezbývá než se pokusit obrátit na jiného lékaře nebo si koupit samoodběrový test (cca 1190 Kč – 1600 Kč). Na internetu najdete také instruktážní video. Pravdou však je, že zkušený lékař vám vždy odebere vzorek odborněji, než když si jej odeberete sama jako naprosto nezkušený laik.