V Plzni dojde k přerušení dodávky vody

PLZEŇ – VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje občanům, že z důvodu napojení nového vodovodního řádu dojde k přerušení dodávky vody v několika ulicích v Plzni.

Nejdříve k uzavření vody dojde dne 15. 4. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin v ulici Heyrovského 14 – 40 a Skupova 15 – 17

Další omezení dodávky vody nastane 17. 4. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin v ulici Edvarda Beneše 23 – 39.

Při manipulaci na vodovodní síti může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody. Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno předzásobením odběratelů a přistavenou cisternou.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a. s. všem odběratelům ústy své mluvčí omlouvá. Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.