Bečva bude mít širší koryto, kvůli povodním

Povodí Moravy rozšiřuje koryto řeky

PŘEROVSKO – Povodí Moravy pokračuje v rozsáhlé revitalizaci Bečvy u obcí Černotín a Skalička. Koryto řeky zde mění svůj tvar, čímž se snižuje riziko povodňových ohrožení přilehlých obcí.

Druhým rokem pokračuje Povodí Moravy v revitalizaci více než tří kilometrů koryta řeky Bečvy. Práce spočívají zejména v modelování širokého a mělkého koryta vodního toku tak, aby mohlo docházet k přirozeným rozlivům vody. „Oblast Ústí a níže položených obcí je ohrožována už při průtocích takzvané pětileté povodně. Námi navržené úpravy vychází z přirozeného vinutí řeky Bečvy. Kromě protipovodňového účinku tato opatření výrazně zlepší hydromorfologický stav toku i údolní nivy Bečvy. Úpravou dojde ke zlepšení hydraulických podmínek při chodu ledů v toku a tedy k dalšímu snížení povodňového ohrožení obcí. Dalším významným efektem bude posílení místního ekosystému,“ vysvětluje význam opatření generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Samotné posílení ekosystému bude spočívat především v rozšíření pestrosti vodních biotopů.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Po roce mají vodohospodáři hotovou více než polovinu prací. I přes nepříznivou epidemickou situaci a komplikované hydrologické podmínky v loňském roce, během kterého postihlo Bečvu několik povodní, probíhají práce bez zpoždění. Celková délka revitalizovaného koryta je 3,4 km. „Stávající koryto rozšiřujeme z cca 30 metrů na 50 až 70 metrů, navazující část pozemků snižujeme na úroveň relativně často zaplavované sekundární nivy. Námi navržené úpravy umožní samovolné vytlačení ledů z koryta a omezení ledových nápěchů a zátaras, kterým v této lokalitě pravidelně dochází na konci zimy,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška. V rámci opatření vzniknou také dvě mělké neprůtočné tůně sloužící jako lokální biotop. Do konce letošního roku dokončí stavební firma pro Povodí Moravy zemní práce tak, aby na ně mohlo navázat výsadbou dřevin. Ta bude poměrně masivní a bude se týkat celého revitalizovaného úseku.