Už jste viděli pařez z doby dinosaurů?

PÍSEK – Víte, že při procházce tímto jihočeským městem můžete nově obdivovat mimořádný přírůstek ze sbírek Prácheňského muzea? Původně jej muzeum chtělo vystavit při každoročním březnovém otevření muzea, ale když to letos není možné, můžete fosilní pařez z doby dinosaurů obdivovat formou venkovního vystavení během individuální prohlídky.

Z pískovny v Čavyni nedaleko Vodňan se muzeu díky ochotě jejího vedení podařilo získat unikátní nález fosilního pařezu o rozměrech 1,2 x 1 x 0,7 metru, který patří k nejzajímavějším nálezům fosilního dřeva z území jižních Čech. Je pozoruhodný nejen svou velikostí, ale i vzácně zachovanou strukturou kořenové části. Tipnete si, z jakého stromu pochází? S největší pravděpodobností se jedná o fosilní dub. „Část území jižních Čech v prostoru českobudějovické a třeboňské pánve pokrývalo koncem druhohor a ve třetihorách velké sladkovodní jezero, po kterém zde zůstala mocná souvrství jezerních sedimentů,m tj. štěrků, písků a jílů. V nich jsou občas nalézány úlomky fosilních prokřemenělých dřev, které byly poprvé popsány ve 2. polovině 19. století,“ vysvětluje vznik fosilie geolog Prácheňského muzea v Písku Jaroslav Cícha.

Pařez je instalován na nádvoří píseckého hradu a vidět ho můžete během jakékoliv procházky městem. Na místě samém najdete i podrobný text informující o jeho původu a vzniku.