Nový Jičín má plán na klimatické změny

Ilustrační foto: T. Branda.

NOVÝ JIČÍN – Úřad v Novém Jičíně má plán, jak se vypořádat s klimatickými změnami, které ovlivňují život. Co v něm je?

Město má plán, jak bojovat například se suchem anebo povodněmi. Strategický dokument Adaptační strategie na změnu klimatu je hotov. Plán má celkem čtyři části, a to analýzu zranitelnosti, katalog adaptačních opatření, akční plán a mapu adaptačních opatření.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Analýza zranitelnosti vznikla i díky občanům, kteří se zapojili do dotazníkového šetření. 330 respondentů popsalo místa na území Nového Jičína, která vnímají jako nejzranitelnější v důsledku probíhajících klimatických změn. Katalog adaptačních opatření uvádí celkem 45 typů opatření, kterými by bylo možné na sucho, povodně, nedostatek vláhy a další projevy změn klimatu ve městě reagovat. Například zajistit vsakování vody do půdy, zelené střechy, zastínění určitých oblastí, výsadbu stromů a podobně,“ dodal místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Součástí plánu je také interaktivní mapa. Zájemci se mohou s plánem seznámit na webových stránkách města. Interaktivní mapa adaptačních opatření je také dostupná na webových stránkách města.