Ošklivé území nikoho se změní k nepoznání. V Olomouci začala obnova zanedbaného parku.

Foto vše Blanka Martinovská

OLOMOUC – Zásadní proměna pro další kus veřejného prostoru v Olomouci. Velké úpravy čekají ASO park vedle fotbalového stadionu, první krok k jeho postupné revitalizaci už začal. Prostranství lemované ulicemi U Stadionu a Na Střelnici, které kdysi zdobila i stavba měšťanské střelnice, se postupně promění v důstojný prostor, jenž znovu doplní prstenec olomouckých historických parků.

„Od komise městské částí i lidí, kteří v blízkosti bydlí, jsme měli nespočet podnětů na nevyhovující stav parku. To, že se tady lidé necítí dobře, nám potvrdily i výsledky ankety z pocitových map. První krok, který předznamenává zásadní úpravy parku, proto děláme hned teď na jaře,“ objasnil Olomoucký primátor Mirek Žbánek. Likvidace nevzhledného zákoutí ASO parku začala v březnu kácením poškozených a zejména náletových dřevin. K zemi jde i zchátralé oplocení a pak by měla zmizet i stavba nájemce městského pozemku, která je v havarijním stavu.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

„Kácení probíhá v nezbytně nutném rozsahu v té části původního parku, která se nacházela za oplocením kolem tenisových kurtů. Následovat bude odborné ošetření poškozených dřevin i oprava původní pergoly. A místo u bývalé měšťanské střelnice už teď na jaře zkrášlí i louka jarních cibulovin, které jsme tam na podzim vysadili,“ popsal náměstek primátora Otakar Bačák, který má městskou zeleň v kompetenci. Finální podobu parku a jeho využití pak určí plánovaná studie, kterou město zadává. Řešit bude revitalizaci celého prostoru včetně přilehlých ploch a vymezí další kroky ke zlepšení stavu zeleně, vzhled parku a průchodnosti celým územím.

„Aktuálně probíhá výběr zpracovatele studie a pak se do příprav samozřejmě zapojí i sami obyvatelé, protože plánujeme veřejná projednávání. Pokud vše půjde dobře, vrátí se do parku i některé z historických prvků, které zde architekti v minulosti navrhli,“ naznačil primátor Žbánek.

Park patří do zeleného prstence lemujícího městské jádro a leží v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Místo lidé navštěvují už do 17. století. Někdejší stromořadí byla důležitým prvkem, který vymezoval území celého areálu, a rovněž ho rozčleňovala v místech, kde byly střelecké dráhy patřící k původně klasicistní stavbě měšťanské střelnice z roku 1838.