Zítra Národní park Šumava oslaví kulaté narozeniny

Ilustrační fotografie, zdroj: Pixabay

PLZEŇSKÝ KRAJ – Náš milovaný, krásný a zároveň se svojí rozlohou 680,64 km² největší národní park v Česku v sobotu 20. března oslaví své významné kulaté narozeniny.

Bude tomu přesně 30 let, co byl nařízením vlády ČR vyhlášen Národní park Šumava. Jeho území bylo před vznikem velmi omezeně přístupné. Téměř 60% území pokrýval vojenský prostor a hraniční pásmo, tzv. železná opona. Po její likvidaci v roce 1990 proto na Šumavě zásadně chyběla jakákoli turistická infrastruktura. Bylo nutné proznačit turistické trasy, cyklotrasy, postavit informační centra. V průběhu třiceti let Správa NP Šumava vybudovala také návštěvnická centra, střediska environmentální výchovy, jejichž výukové programy si užily tisíce dětí. Vytvořila síť pestré návštěvnické infrastruktury, od cyklostezek, rozhlednu i vyhlídky, přes nouzová nocoviště, ubytovny, turistické přístřešky až po stovky edukativních informačních panelů rozmístěných v terénu a kilometry poválkových chodníků, které turisty dovedou do těch nejkrásnějších míst šumavských rašelinišť.

Část turistické infrastruktury je připravována tak, aby byla přátelská i pro hendikepované návštěvníky. „Za dobu existence Národního parku Šumava jsme připravili desítky tisíc programů pro veřejnost. Mezi ty nejúspěšnější určitě patří Splouvání Vltavy, Průvodci divočinou, možnost výletů na sněžnicích, nebo nejrůznější tematické, komentované vycházky za Šumavskou přírodou,“ vyjmenovává mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák. K tomu, aby všechny tyhle věci mohly fungovat, byla nezbytná široká podpora a spolupráce s obcemi národního parku a s Regionální rozvojovou agenturou ve Staších, která podporuje národní park i Biosférickou rezervaci Šumava od svého založení. Za to patří všem veliké poděkování.

Ne vše však bylo vždy tak idylické. NP Šumava budil vášně jak mezi obyčejnými lidmi, návštěvníky, odborníky, tak hlavně politiky. Žádný jiný národní park v České republice nebyl tak zpolitizován, jako právě ten šumavský. Za vše hovoří počet deseti ředitelů, kteří se vystřídali ve vedení NP Šumava. Každá výměna ředitele zpravidla znamenala i jiný přístup k ochraně přírody, k pohledu na bezzásahovost. Měnil se i přístup spolupráce s regionem a sousedním Národním parkem Bavorský les.

Vymyslela se velká spousta projektů, které se uskutečnily, ale také množství projektů, které navždy spadly pod stůl, stejně jako bylo vysloveno množství slibů, které nebyly dodrženy. „Nic z toho ale nezastíní sílu přírody, která nám na území Národního parku Šumava ukazuje, co umí. A že od člověka žádnou pomoc nepotřebuje. Přímo ukázkovým příkladem je obnova šumavských lesů. Laická veřejnost i část té odborné si myslela, že se po kůrovcové gradaci v oblasti Březníku v 90. letech, les sám nezmladí. Podobné obavy panovaly i po orkánu Kyrill v roce 2007. Jenže přirozená obnova lesů, které jsou navíc teď obohacené o velmi důležité tlející dřevo, funguje i bez intervence člověka,“ vysvětluje Pavel Hubený.

Díky ponechání tisíců hektarů území Národního parku Šumava jsme navíc svědky mnohých objevů, návratů již dávno zmizelých druhů živočichů, hub a rostlin. Podařilo se navrátit a udržet i některé dávno vyhubené živočichy zpět do přírody – například rysa ostrovida nebo puštíka bělavého. Díky náročné ochraně se daří mnohým dalším ohroženým živočichům, jako tetřevu hlušci – Šumava je pravděpodobně jediným místem střední a západní Evropy, kde existuje životaschopná populace. Stále tu žije velmi ohrožený tetřívek obecný a daří se tu sokolu stěhovavému, který byl před více než třiceti lety na pokraji vyhynutí. Přišel a usadil se tu bobr evropský, vlk obecný nebo jeřáb popelavý.

Správa Národního parku Šumava pro letošní rok chystá řadu speciálních programů a soutěží vztahující se k oslavám třiceti let. Už na letní sezónu bude připravená speciální výstava mapující tři dekády národního parku, chystá se 30 exkluzivních komentovaných vycházek se širokou plejádou odborníků a znalců Šumavy. Ve výrobě jsou již speciální edice nejrůznějších praktických věcí a oblečení s motivem Šumavy, nebo nová kniha mapující právě 30 let existence NP Šumava.

Hlavním vrcholem bude Den Národního parku Šumava na Rokytě v sobotu 17. července. Bude to zajímavým programem nabitý den, o jehož završení se postará zpěvačka Lenka Dusilová. „Jen doufáme, že nám tyto plány povolí situace spojená s koronavirovou krizí. Bude to totiž dárek vám všem, kteří milujete Šumavu a respektujete přírodu,“ zmiňuje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

Přehled důležitých okamžiků Národního parku Šumava:

20.3. 1991 – Vyhlášení Národního parku Šumava

1992 – Nový zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114

1993 – Převod státních a vojenských lesů do vlastnictví Správy NP Šumava

1995 – Nová zonace Národního parku Šumava (zmenšení a rozdrobení I. zón na 135 lokalit)

1999 – Blokáda těžby v Trojmezenském pralese – vedla k zastavení kácení v tomto pralese

2007 – Orkán Kyrill a zvětšení bezzásahových ploch na více než 23% území NP Šumava

2011 – Blokáda těžby v lokalitě Na Ztraceném/Ptačím potoce na Modravsku – vedla k zastavení zásahů v této lokalitě

1.6. 2017 – Vešla v platnost novela zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114, která uvádí, že na většině území národních parků mají převažovat pouze přírodní procesy

1.3. 2020 – Vyhlášena nová zonace NP Šumava