Komise rozhodla jednohlasně: Zoo Ostrava povede od dubna Jiří Novák

Foto: MMO - Zoo Ostrava povede od dubna Jiří Novák

OSTRAVA – Vítězem dvoukolového výběrového řízení na ředitele Zoo Ostrava se stal padesátiletý Jiří Novák, který v ostravské zoo působí od roku 1998. V současnosti zde pracuje jako vedoucí zoologického oddělení. Od 1. dubna 2021 nastoupí na pozici ředitele organizace.

Novák převezme post po dlouholetém řediteli ostravské zoo, Petru Čolasovi, který zemřel v srpnu 2020. „Jsem přesvědčena o tom, že se nám podařilo najít odborníka, který naváže na skvělou práci předchozího pana ředitele Petra Čolase a který bude dále zvyšovat renomé ostravské zoo,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Ta dále uvedla, že vybraný uchazeč vzešel z výběrového řízení s jednomyslným rozhodnutím poroty.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Nový ředitel zaujal komisi vizí dalšího rozvoje Zoo Ostrava nejen na poli ochranářském a botanickém, ale také v oblasti lidských zdrojů a návrhu opatření v souvislosti se současným nouzovým stavem.

Devítičlenné komisi předsedal ostravský primátor Tomáš Macura. Dále v ní zasedlo pět odborníků z Unie českých a slovenských zoologických zahrad, Ministerstva životního prostředí a Krajské veterinární správy.

„Těším se na spolupráci s ostravskou zoo a jejím novým ředitelem, kterého považuji za velkého odborníka se zkušenostmi z České republiky i ze zahraničí, který může ostravskou zoo posunout zase o něco dál,“ řekl po výběrovém řízení Erich Kočner, prezident Unie a ředitel Zoo Košice.

Zájemci o pozici ředitele odevzdávali přihlášky do 26. února. V prvním kole posoudila komise šest přihlášek a do druhého kola pozvala čtyři uchazeče, kteří splnili podmínky. V rámci druhého kola prezentovali uchazeči vlastní vizi fungování a rozvoje organizace. Vypracovány byly také jejich psychologické profily.

Jiří Novák

Narodil se 7. prosince 1970. Vystudoval pedagogickou fakultu Ostravské univerzity a vzdělání v oblasti biologie si rozšířil na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V ostravské zoo pracoval nejdříve jako ošetřovatel cizokrajných zvířat, následně jako zoolog, který zodpovídal za chod části zoo se šelmami, malými savci, ptáky, plazy a dalšími zvířaty.

V roce 2008 se stal vedoucím zoologického oddělení, kde vedl 60 zaměstnanců. Vytvořil jednotnou koncepci a strategii chovu zvířat, zajistil významný nárůst počtu druhů i počtu zvířat.

V roce 2014 se stal druhým statutárním zástupcem ředitele. Je koordinátorem odborné komise pro malé kočkovité šelmy v rámci Unie českých a slovenských zoo, členem dalších odborných komisí i lektorem kurzů chovatel a ošetřovatel zvířat akreditovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Věnuje se také odborně-popularizační činnosti. Spolupracuje se zoologickými zahradami, záchrannými centry i univerzitami a přírodovědnými muzei.