Omnibus II. Prodloužené lhůty pro propadlé technické prohlídky a řidičské průkazy

Ilustrační foto

Chystá-li se váš řidičák nebo platnost technické prohlídky v nejbližší době propadnout či již tak dokonce učinily, nezoufejte. Opět je tu Omnibus, tentokrát s číslem II, který prodlužuje jejich platnost. Co, odkdy a dokdy platí? Odpověď závisí na datu expirace dokladu.

Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců nejen v ČR, ale v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Cílem je snížit mobilitu lidí v rámci protiepidemických opatření.

Řidičské průkazy

Omnibus II navazuje na loňský Omnibus I, který se v souvislosti s první vlnou pandemie COVID-19 týkal období od 1. února do 31. srpna 2020 a prodloužil platnost dokladů a kontrol o 7 měsíců. Doklady již jednou prodloužené se i nyní mohou znovu prodloužit, a to buď do 1. července 2021 nebo o 6 měsíců, pokud prodloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021.

Příklad

Pokud řidiči vypršel řidičský průkaz v původním termínu již 25. března 2020, byl mu prodloužen Omnibusem I do 25. října 2020 (tj. o 7 měsíců). Nyní je mu opět prodloužen Omnibusem II až do 1. července 2021. Řidiči vypršel řidičský průkaz původně 29. srpna 2020 a Omnibusem I mu byl prodloužen až do 29. března  2021 (tj. o 7 měsíců). Omnibus II mu prodlouží doklad až do 29. září 2021, protože prodloužení o půl roku je již po datu 1. července 2021.

Technické prohlídky

V případě pravidelných technických kontrol nelze v rámci nyní platného nařízení Omnibus II využít dalšího prodloužení již jednou prodloužené lhůty na technickou prohlídku dle Omnibus I (1. 2. – 31. 8. 2020).

Příklad

Vozidlu, kterému skončila platnost osvědčení o technické prohlídce 20. 4. 2020, se dle nařízení Omnibus I prodloužila lhůta a platnost osvědčení o technické prohlídce o 7 měsíců, tj. do 20. 11. 2020. Do této doby se muselo vozidlo podrobit technické prohlídce a prodloužení osvědčení podle nařízení Omnibus II se již nedá použít.

Pokud majiteli/provozovateli vozidla původní platnost technické prohlídky vypršela 30. 8. 2020, Omnibus I mu ji prodloužil do 30. 3. 2021. Další prodloužení již není možné, majitel/provozovatel musí přistavit vozidlo na technickou kontrolu do 30. 3. 2021.

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně lhůt najdete zde.

Na co si dát pozor

Omnibus II se nevztahuje na prodloužení 30 denní lhůty k přistavení vozidla ke kontrole odstraněné závady, kdy marným uplynutím této lhůty se stává vozidlo technicky nezpůsobilé a provozovatel vozidla nesmí takovéto vozidlo provozovat na pozemních komunikacích.

Například majitel vozidla byl 15.3. 2021 v řádném termínu na pravidelné technické prohlídce, při které se zjistila vážná závada, kdy mu byla omezena technická způsobilost na dobu 30 dnů tj. do 15.4. 2021. Tato lhůta se tedy v rámci Omnibusu II neprodlužuje, a je nutno ji respektovat.

Úřady stále fungují

V případě potřeby však lze řidičský průkaz stále vyměnit či absolvovat kontrolu technického stavu v STK. Úřady či servisy uzavřeny nejsou. Mapu obcí s rozšířenou působností a seznam stanic STK naleznete zde.

Zdroj: MDCR