Nepromeškejte poslední příležitost! Podejte si žádost o kotlíkovou dotaci

PLZEŇSKÝ KRAJ – Pokud jste vlastníky rodinných domů a stále topíte v neekologickém kotli, neměli byste propást svoji poslední šanci! Ještě stále totiž budete mít možnost podat žádost o kotlíkovou dotaci.

Tuto příležitost budete moci využít v připravované další výzvě v celkové výši 15 milionů korun s pravděpodobným příjmem žádostí od 1. 6. 2021. „Vlastníci rodinných domů si budou moci podat žádost o kotlíkovou dotaci do dotačního titulu „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2“ a získat finanční podporu v maximální výši 127 500 Kč na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu,“ uvádí se na webu Plzeňského kraje.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Žádosti budou přijímány výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace. Následně je nezbytné doručit povinné přílohy (formulář žádosti o poskytnutí dotace, fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním jmenovitém příkonu 10-300 kW, doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného zdroje s označením SVT kódu, kopie úplné smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu) v zalepené obálce do 10 pracovních dní od elektronického podání žádosti poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje.