Písek: Dva stromy v Palackého sadech půjdou k zemi. Víme proč!

Dva stromy v Palackého sadech půjdou k zemi (zdroj mesto-pisek.cz)

PÍSEK – Do konce března budou pokáceny dva stromy rostoucí ve východní části Palackého sadů, blízko trafiky naproti poště. Jedná se o lípu srdčitou a jasan ztepilý. Nepomohl ani prořez těchto dřevin a bylo rozhodnuto, že je nezbytné je pokácet.

Jak uvedla tisková mluvčí města Petra Měšťanová, odbor životního prostředí společně se správcem městské zeleně, Městskými službami Písek, věnoval těmto stromům dlouhodobě pozornost. Koordinátor městské zeleně Ondřej Kofroň uvedl, že stromy již delší dobu vykazovaly známky zhoršeného zdravotního stavu a výrazně snížené vitality, kterou se nepodařilo zlepšit ani provedenými řezy.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„U dřevin bylo opakovaně provedeno arboristické ošetření, naposledy v loňském roce. Arboristé u lípy a jasanu provedli sérii bezpečnostních a zdravotních řezů a také částečnou redukci korun. Řezy se zde prováděly s cílem zlepšit stav stromů a prodloužit jejich perspektivu na stanovišti. Bohužel však na ně adekvátně nezareagovaly a s rychlým postupem nadále odumírají,“ vysvětlil Ondřej Kofroň. Během jara budou pokácené stromy nahrazeny na stejném místě novou výsadbou javoru mléče a buku lesního.

Jelikož se dřeviny nacházejí v městské památkové zóně, požádalo město Písek o stanovisko orgán státní památkové péče, který společně s Národním památkovým ústavem potvrdil, že je stav stromů nevyhovující a jejich kácení označil za přípustné, opodstatněné a neodkladné.