Studenti, podívejte se, kdy máte nárok na podporu

HRADEC KRÁLOVÉ – Žáci, kteří pocházejí z rodiny s nízkými příjmy nebo se dostali do tíživé životní situace, se nemusí bát, že by nemohli studovat. Mají nárok na příspěvek na studium, musí ale splnit určité podmínky.

V královéhradecké metropoli existuje Nadační fond na podporu středoškolských studentů, kterým je do šestadvaceti let a mají trvalé bydliště v Hradci Králové. Jeho cílem je podpořit nadané studenty, ale také studenty z rodin s nízkým příjmem. Příspěvek je určený k zaplacení potřeb spojených se studiem a mimoškolními aktivitami. Nárok na něj má student, který se buď živí samostatně, ne vlastní vinou se dostal do těžké životní situace, nebo žije v rodině s malými příjmy. „Formuláře žádostí jsou k dispozici na webových stránkách Magistrátu města Hradce Králové a na odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Termín pro podání žádostí je stanoven do 31. května 2021,“ říká za magistrát města Eva Pozníková.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.