Nejlepší sociální pracovnicí ve zdravotnictví je Marie Karásková z Ostravy

Foto: FNO - Marie Karásková se stala pro rok 2021 nejlepší sociální pracovnicí ve zdravotnických zařízeních.

OSTRAVA – Cenu „Gratis“ pro nejlepšího sociálního pracovníka zaměstnaného ve zdravotnických zařízeních získala pro rok 2021 paní Marie Karásková z Fakultní nemocnice Ostrava. Laureátka ceny zde působí jako vedoucí sociálního úseku. Cenu uděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Vítězka již obdržela v souvislosti s oceněním plaketu a pamětní list.

K předání ocenění došlo minulý týden online. Stalo se tak v rámci virtuální mezinárodní konference ke Světovému dni sociální práce. „Ocenění symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům za jejich každodenní náročnou práci a pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací klientů,“ uvedla za ostravskou fakultní nemocnici její mluvčí Petra Petlachová.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Marie Karásková vyrůstala v rodině lékaře a sociální pracovnic a v ostravské fakultní nemocnici pracuje 34 let. Přitom je již 30 let vedoucí úseku sociálních pracovnic. Jak sama říká, odjakživa chtěla dělat sociální práci trochu jinak, než bylo běžné.

„Zdravotně sociální pracovník standardně dochází jen za pacienty, které mu nahlásí sestra nebo lékař. Já jsem však kromě toho aktivně hledala pacienty, kteří mě potřebují,“ popsala začátky své praxe Marie Karásková, která tehdy podle svých časových možností začala aktivně poskytovat sociální poradenství přímo na pokoji pacientům.

Posléze se na ni začali obracet pacienti sami. Se souhlasem někdejšího primář onkologického oddělení nemocnice vyvěsila již před řadou let v nemocnici první informační letáky a nemocnice jí také poskytla samostatnou místnost, kde se s nemocnými mohla potkávat v individuálním diskrétním prostředí.

Mezi další podpůrné aktivity pro pacienty, které Marie Karásková pořádá, patří konání mini koncertů v hale čekárny onkologie, do jejichž organizování zapojila dobrovolníky a svépomocnou skupinou vyléčených onkologických pacientů. „Tito lidé mi pomohli blíže pochopit, čím takto nemocný pacient prochází,“ vysvětlila.

„Marie si cenu opravdu zaslouží. Je to člověk, který svou práci dělá poctivě a s láskou k těm, kteří potřebují pomoc. Dovede jim naslouchat a hledat pro ně to nejlepší řešení,“ popsala důvody nominace Marie Karáskové náměstkyně ředitele pro pečovatelskou péči, Andrea Polanská.