Revitalizace sídliště pod Chlumem v Jeseníku se už chystá, i vy budete moci předložit návrhy a připomínky

JESENÍK – Revitalizace sídliště pod Chlumem v Jeseníku patří mezi dvanáct prioritních investičních akcí města. V současné době probíhají projekční práce na zpracování projektové dokumentace postupné regenerace tohoto rozsáhlého sídliště. Město chystá veřejná projednání, kde budete moci předložit a diskutovat své připomínky a návrhy k revitalizaci.

V loňském roce byly dokončeny stavební práce v Seifertově ulici, kde došlo k rozšíření spodní části úzké obousměrné komunikace včetně vybudování přilehlého chodníku se zábradlím. Zároveň se lidé dočkali dokončení zbývající části chodníku podél frekventované cesty v přilehlé Bezručově ulici. „Jednalo se o nultou etapu revitalizace sídliště Pod Chlumem, dalším krokem je vypracování projektové dokumentace na modernizaci a zlepšení uživatelského komfortu obyvatel v této části města,“ podotkl místostarosta města Václav Urban. Radnice již dříve nechala vypracovat na tuto lokalitu územní studii, která slouží jako podklad pro následné projekční řešení.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

V současnosti již město Jeseník vybralo projektanta celého sídliště a projekční práce se rozběhly. V průběhu projektu se počítá se zapojením veřejnosti do konceptu, současně proběhnou i další veřejná projednání s obyvateli sídliště nad rozpracovaným návrhem projektové dokumentace regenerace sídliště a všech místně dotčených fyzických a právnických osob, kde budou moci předkládat a diskutovat své návrhy a připomínky ke konceptu návrhu. Následně budou všechny tyto připomínky vyhodnoceny ve spolupráci s městským architektem a projektantem a zapracovány do návrhu řešení.