Skalička ochrání před stoletou vodou

Přehrada ochrání před obdobnými povodněmi, které se regionem prohnaly v roce 1997

OLOMOUCKÝ KRAJ – Výstavba přehrady Skalička u Hranic na Moravě je strategickým vodohospodářským projektem. Její stavba ochrání 110 tisíc obyvatel před povodní rozsahem z roku 1997. Shodlo se na tom vedení Olomouckého kraje s Povodím Moravy.

„Olomoucký kraj preferuje takové řešení, které bude přijatelné z hlediska protipovodňové ochrany, a zároveň bude respektovat danou lokalitu a další rozvoj lázeňství a turistiky, vše s ohledem na ekologickou funkci krajiny,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Skalička je podle vodohospodářů klíčovým prvkem v rámci ochrany měst a obcí podél řeky Bečvy. „Zaměřili jsme se na to, jakým způsobem probíhá realizace ochrany celého Pobečví před povodněmi. Hovořili jsme ale také o revitalizacích vodních toků v Olomouckém kraji, a to jak těch dokončených, tak aktuálně probíhajících a připravovaných,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Protipovodňová opatření jsou rozdělena do dvou etap. První má podobu protipovodňových ochranných hrází, terénních valů, zkapacitnění jezů a obnovu rybníků. Druhou etapu představuje vodní dílo Skalička, u kterého však zatím není jasné, zda půjde o suchou či vodní nádrž. Teprve realizace Skaličky zajistí ochranu 110 tisíc obyvatel Pobečví až na úroveň povodně, která postihla Česko v roce 1997.

„Podoba a případná realizace vodního díla Skalička bude záviset na rozhodnutí odborníků, kteří se tímto tématem zabývají. Důkladně musí posoudit přínosy stavby i její případná negativa. Musíme mít záruky, že nebudou ohroženy lázeňské prameny, krasové útvary nebo říční ekosystém,“ dodal Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí.